Knotgroep Zeist-West en omgeving

Wie we zijn

Knotgroep Zeist-West en omgeving is een enthousiaste, informele en gezellige natuurwerkgroep die zich in zet voor het beheer en onderhoud van kleine landschapselementen die typisch zijn voor de regio. Denk aan het behoud van knotwilgen, vlechtheggen, vochtige graslanden, houtsingels, etc. 

 

Wat we doen

We organiseren in de winter 1x per maand een werkdag. We knotten dan bomen (wilgen, essen, elzen), maaien bermen, knappen houtsingels op, snoeien hakhout bosjes, maken vlechtheggen, etc. Dit doen we voor het grootste deel met handgereedschap.

Daarnaast zijn er een aantal vrijwilligers betrokken bij de voorbereidende werkzaamheden als:

  • Het maken van afspraken met landeigenaren en beheerders
  • Het opstellen van een Arboformulier met behulp van standaardmodellen of online formulieren
  • Uitnodigen van vrijwilligers voor een reguliere of extra werkdag
  • Het voorbereiden van koffie- en lunchpauze
  • Gereedschapsonderhoud
  • Publiciteit voor de werkdagen

Wanneer werken we

In het winterseizoen, van oktober tot en maart, gaan we 6 zaterdagen het veld in. Daarnaast zijn er veel contacten met andere werkgroepen, bijvoorbeeld de hoogstambrigade, de bijenoase en het Slottuintheater. Die krijgen ook vaak ondersteuning van onze vrijwilligers.

Deelname aan de werkdagen is geheel vrijblijvend. Ieder moment dat je mee kan helpen is meegenomen. Opgave of afmelden is niet nodig.

Waar werken we

We werken altijd rondom Zeist-West. Bijvoorbeeld op het Perenlaantje, Landgoed Vollenhove of de weilanden tussen Zeist en Bunnik.
De locaties zijn altijd goed per fiets te bereiken.

Vlechtheggen maken (voor en na)

Wie werken er met ons mee

De Knotgroep bestaat uit een groep van 15-20 vrijwilligers die een of meerdere dagen per jaar lekker buiten bezig willen zijn. De leeftijd van de deelnemers varieert van 7 tot 70 jaar. De meesten vinden het heerlijk om buiten in fysiek bezig te zin. Er wordt zoveel mogelijk met handgereedschap gewerkt (grotere en kleinere zagen, takkenscharen, zeisen). Voor de grotere klussen (bv dikke bomen omzagen) kunnen beperkt kettingzagen of een versnipperaar worden ingezet.

Een kerngroep zorgt voor goed en goed onderhouden gereedschap, de juiste persoonlijke beschermingsmiddel, dat er afspraken worden gemaakt met de landeigenaren, dat de veiligheid gewaarborgd is, etc.

Voor iederen is er een ruimte inwerktijd en begeleiding door ervaren coördinatoren.

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie mail naar knotgroep@natuurlijkzeist-west.nl of bel 06-33770162.

Landschap Erfgoed Utrecht

logo Landschap Erfgoed UtrechtDe Knotgroep Zeist-West eo is een onderdeel van Werkgroep Natuurlijk Zeist-West en wordt ondersteund door Landschap Erfgoed Utrecht.

Hierdoor kunnen onze vrijwililgers deelnemen aan bijeenkomsten, lezingen en trainingen van het Landschap Erfgoed Utrecht. 

Cursus maaien met de zeis
Cookie-instellingen