Over Samen Duurzaam Zeist

Zeist is een prachtige, groene gemeente, waar mensen met veel plezier wonen, werken en recreëren. De bossen, de landgoederen, het groen in de wijken… Wie houdt er niet van? En dat willen we graag zo houden. Vanzelfsprekend is dat niet, want we verbruiken de grondstoffen van de aarde in een stevig tempo. En op een manier die schadelijk is voor ons klimaat en onze directe leefomgeving. Samen Duurzaam Zeist wil daar iets aan doen door in Austerlitz, Bosch en Duin, Den Dolder, Huis ter Heide en Zeist bij te dragen aan oplossingen.

Iedereen is nodig
Een groen, gezond en duurzaam Zeist: daaraan kunnen we allemaal bijdragen. Sterker nog, inwoners, ondernemers, instellingen en gemeente hebben elkaar daarvoor hard nodig. Geen van ons kan het alleen. En we zien gelukkig al heel veel mooie initiatieven: woningeigenaren, bedrijven en de gemeente isoleren hun panden en plaatsen zonnepanelen, inwoners scheiden steeds meer afval en zetten zich in voor het groen in Zeist. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Maar er nog méér te doen! En daar hebben we jou bij nodig.

Wat is en doet ‘Samen Duurzaam Zeist’?
Samen Duurzaam Zeist is een beweging waarin inwoners, ondernemers en de gemeente samenwerken aan acties die bijdragen aan een groen, gezond en duurzaam Zeist. Acties die worden uitgevoerd door inwoners en ondernemers zèlf, al dan niet samen met de gemeente. We richten ons daarbij op natuur, klimaat, bodem, water, geluid, luchtkwaliteit, licht, geur, afvalvermindering, energiebesparing en -opwekking en opnieuw gebruiken van materialen.

De pijlers
Omdat duurzaamheid zo'n breed begrip is hebben we het onderverdeeld in vier pijlers. De initiatieven die er zijn, zijn ondergebracht bij de verschillene pijlers. Pijler 1 staat voor Klimaat en energie. Pijler 2 staat voor Kringloopeconomie. Pijler 3 staat voor Natuur en landschap. Pijler 4 staat voor Gezonde leefomgeving. Lees hier meer over de vier pijlers.

Doe je mee?
We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe concrete ideeën en plannen die bijdragen aan een groen, gezond en duurzaam Zeist. Heb je zo’n idee? Of wil je zelf aan de slag om goede ideeën uit te voeren? Meld je bij ons aan! 

Waar komt Samen Duurzaam Zeist vandaan?
De basis voor Samen Duurzaam Zeist is gelegd in de Brede Milieuvisie (BMV) (pdf 8 MB). De BMV is opgesteld door de gemeente in nauwe samenwerking met inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van milieugroepen. Doel van de BMV is om Zeist een groene gemeente te laten blijven, waar minder grondstoffen worden verbruikt , waar we de natuur respecteren en waar de inwoners onder gezonde omstandigheden leven. Ook is in de BMV vastgelegd dat Zeist in 2030 een klimaatneutrale gemeente wil zijn. Dat houdt in dat we met zijn allen in de gemeente in 2030 evenveel duurzame energie moeten opwekken, als we energie verbruiken. 

Cookie settings