Over Samen Duurzaam Zeist

Zeist is een prachtige, groene gemeente, waar mensen met veel plezier wonen, werken en recreë ren. De bossen, de landgoederen, het groen in de wijken&hellip Wie houdt er niet van? En dat willen we graag zo houden. Vanzelfsprekend is dat niet, want we verbruiken de grondstoffen van de aarde in een stevig tempo. En op een manier die schadelijk is voor ons klimaat en onze directe leefomgeving. Samen Duurzaam Zeist wil daar iets aan doen door in Austerlitz, Bosch en Duin, Den Dolder, Huis ter Heide en Zeist bij te dragen aan oplossingen.

Iedereen is nodig

Een groen, gezond en duurzaam Zeist: daaraan kunnen we allemaal bijdragen. Sterker nog, inwoners, ondernemers, instellingen en gemeente hebben elkaar daarvoor hard nodig. Geen van ons kan het alleen. En we zien gelukkig al heel veel mooie initiatieven: woningeigenaren, bedrijven en de gemeente isoleren hun panden en plaatsen zonnepanelen, inwoners scheiden steeds meer afval en zetten zich in voor het groen in Zeist. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Maar er nog mé é r te doen! En daar hebben we jou bij nodig.

Wat is en doet Samen Duurzaam Zeist?

Samen Duurzaam Zeist is een beweging waarin inwoners, ondernemers en de gemeente samenwerken aan acties die bijdragen aan een groen, gezond en duurzaam Zeist. Acties die worden uitgevoerd door inwoners en ondernemers zè lf, al dan niet samen met de gemeente. We richten ons daarbij op natuur, klimaat, bodem, water, geluid, luchtkwaliteit, licht, geur, afvalvermindering, energiebesparing en -opwekking en opnieuw gebruiken van materialen.

Ondersteuning van duurzame initiatieven

Samen Duurzaam Zeist biedt duurzame initiatieven en organisaties ondersteuning op het gebied van communicatie en activatie:

  •  Je kunt met jouw initiatief of organisatie een plaats krijgen op onze website of een vermelding met een link naar jullie eigen website;
  • Je kunt je eigen evenementen en activiteiten in onze agenda plaatsen. Deze nemen we dan ook mee in onze maandelijkse nieuwsbrief. Om zelf een activiteit aan te maken in de agenda, heb je een account nodig;
  • Wij plaatsen jullie persberichten op onze nieuwspagina en nemen die ook mee in onze maandelijkse nieuwsbrief;
  • Als je een account hebt aangemaakt, kun je ook opinie-artikelen plaatsen op onze blogpagina en dialogen starten op onze Praat Mee-pagina;
  • Je wordt door ons uitgenodigd om met één of meer activiteiten deel te nemen aan de jaarlijkse Week van de Duurzaamheid Zeist;
  • Als je een account hebt aangemaakt, kun je gebruik maken van onze communicatie gereedschapskist. Kijk voor een link hieronder bij 'Documenten';
  • Je kunt deelnemen aan cursussen en trainingen die wij organiseren, zoals de training communicatie voor duurzame initiatieven;
  • Heb je een leuk en inspirerend duurzaam verhaal te vertellen? Dan vind je het vast leuk om dit een keer tijdens ons Duurzaam Café te doen. Stuur hiervoor een e-mail naar meedoen@samenduurzaamzeist.nl.

De pijlers

Omdat duurzaamheid zo' n breed begrip is hebben we de initiatieven die er zijn, gegroepeerd onder verschillene pijlers. Pijler 1 staat voor klimaat en energie. Pijler 2 staat voor kringloopeconomie.  Pijler 3 staat voor natuur en landschap.  Pijler 4 staat voor gezonde leefomgeving.  Lees hier meer over de vier pijlers.

Doe je mee?

Samen Duurzaam Zeist en de initiatieven zijn voortdurend op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Veel van de afzonderlijke initiatieven kunnen heel goed versterking gebruiken om nog meer te kunnen bereiken. En we zijn ook op zoek naar reporters, tekstschrijvers, fotografen, filmers, actieve social media gebruikers en organisatoren. En natuurlijk ook naar mensen met nieuwe concrete ideeë n en plannen die bijdragen aan een groen, gezond en duurzaam Zeist. Wil jij een bestaand initiatief versterken? De beweging ondersteunen? Stuur een e-mail naar info@samenduurzaamzeist.nl  en vertel ons wat je graag wilt doen. Heb je zelf een gouden idee, dat je wilt realiseren? Meld je bij ons aan met dit formulier! 

Onze vrijwilligers zijn verzekerd

De gemeente Zeist heeft een verzekering voor vrijwilligers in Zeist afgesloten. Die verzekering geldt zowel voor eenmalige, als voor doorlopende activiteiten en geldt voor alle leeftijden. Het is wel verstandig om ook zelf een WA-verzekering af te sluiten, want in sommige gevallen is er wel eens discussie of het om vrijwilligerswerk gaat. Heb je schade, dan kun je dit schadeformulier downloaden. 

Samen Duurzaam Zeist respecteert jouw privacy

Wij nemen jouw privacy heel serieus. Daarom hebben wij een privacybeleid  geformuleerd en een privacyverklaring  opgesteld. Heb je hierover een vraag of opmerking? Stuur ons een e-mail via info@samenduurzaamzeist.nl.

Waar komt Samen Duurzaam Zeist vandaan?

De basis voor Samen Duurzaam Zeist is gelegd in de Brede Milieuvisie (BMV). De BMV is opgesteld door de gemeente in nauwe samenwerking met inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van milieugroepen en op 4 oktober 2016 door de gemeenteraad vastgesteld. Doel van de BMV is om Zeist een groene gemeente te laten blijven, waar minder grondstoffen worden verbruikt , waar we de natuur respecteren en waar de inwoners onder gezonde omstandigheden leven. Ook is in de BMV vastgelegd dat Zeist in 2030 een klimaatneutrale gemeente wil zijn. Dat houdt in dat we met zijn allen in de gemeente in 2030 evenveel duurzame energie moeten opwekken, als we energie verbruiken. 

Documenten

Meer informatie over Samen Duurzaam Zeist vind je in verschillende documenten op de pagina Documenten. Je vindt hier de Brede Milieu Visie, de jaarplannen en jaarverslagen van Samen Duurzaam Zeist, de aanvraagformulieren voor een financië le bijdrage en nog veel meer. 

 

 

Cookie-instellingen