Actiegroep: "Uitbreiding KNVB gaat ten koste van kwetsbaar bos"

Hans Snel 19-08-2022
6289 keer bekeken 1 reacties

De KNVB heeft uitbreidingsplannen en wil vijfendertigduizend vierkante meter bos kappen en het Natuur Netwerk Nederland aantasten, om hun ambitie ‘wereldkampioen voetbal worden’ uit te kunnen gaan voeren. Om dit te voorkomen is de actiegroep ‘Blijf van ons Bos" opgericht. Hieronder hun standpunt:

 

Wat wil de KNVB?

Zij wil drie extra velden en een parkeerplaats aanleggen aan de noordzijde van de Woudenbergseweg. Daarvoor moet bos worden gekapt. Voor het kappen van dit grote stuk bos is een wijziging van de bestemming nodig en dus toestemming van de gemeente. Om aan de voorwaarden te voldoen om het Natuur Netwerk Nederland aan te tasten, wil de KNVB ter compensatie een weiland in Odijk gaan beplanten met bomen. Ook wil de KNVB in landhuis Sonnehaert (is hun eigendom) een hotel vestigen.

Onze bezwaren

Wij hebben grote bezwaren tegen de uitbreidingsplannen van de KNVB en de daaraan voorafgaande massale kap van bos. Flora en fauna krijgen het zwaar te verduren. Bovendien gaat het plan voorbij aan de klimaatcrisis, waarbij de CO2 opslag belangrijk is: een oud bos is daarvoor belangrijk.

De KNVB wil de campus commercieel maximaal gaan uitbuiten. We krijgen een soort pretpark voor de ingang van ons dorp met alle verkeersoverlast en lawaai dat daarbij hoort.

Het dierentehuis Zeist raakt zijn uitloopgebied kwijt en maakt daaromal vanaf het begin bezwaar tegen de KNVB-plannen.

Woudschoten en Oud Londen hebben voordeel van de campus, dat verdwijnt als de KNVB zijn eigen hotel heeft. Ook maakt de KNVB nu bij pieken gebruik van de velden van S.V. Austerlitz. Dat vervalt ook als de plannen door gaan.

Opvattingen binnen de gemeente Zeist

Het kappen van bos voor de uitbreiding van het KNVB-terrein zou een kansloos project moeten zijn. Het is in strijd met de gloednieuwe omgevingsvisie van de gemeente Zeist, tegen de wet m.b.t. de bescherming van het Natuur Netwerk Nederland dat de provincie moet handhaven en tegen de missie van Staatsbosbeheer, de eigenaar van het betrokken terrein. Maar zo is het dus niet: de lobby van de KNVB is machtig. Een breed front van tegenstanders is daarom hard nodig. En het gaat om veel meer dan alleen deze aantasting van de natuur.

Er zijn politieke partijen in Zeist die zich door de KNVB dreigen te laten inpakken, terwijl de inkt van deze omgevingsvisie nog nauwelijks droog is!  Dat heeft er ook toe geleid dat in het nieuwe coalitieprogramma hierover geen standpunt is bepaald. Van de huidige coalitiepartijen waren in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen alleen Groen Links en CU/SGP tegen het KNVB- plan, de VVD was voor en D66 liet het wat onduidelijk blijven.

Eerder dreigde de KNVB bij gesprekken met de politieke partijen te vertrekken uit Zeist. Gewone chantage dus. En bluf: er is al zoveel in de campus geïnvesteerd dat dat niet gaat gebeuren.

Rol Staatsbosbeheer

Ook de rol van Staatsbosbeheer in deze is uiterst merkwaardig. Staatsbosbeheer hoort het Natuur Netwerk Nederland te beheren en niet aan te tasten. Dit is regelrecht in strijd met hun missie zoals verwoord op hun eigen website. Als SBB de omschrijving “arm bos” deelt hebben zij hun beheertaak onvoldoende vervuld. Pogingen van ons om in gesprek te komen met Staatsbosbeheer zijn tot op heden nog niet gehonoreerd. Staatsbosbeheer is door voormalig staatssecretaris van EZ  Bleeker onder Rutte 1 met 60% gekort op hun budget. Dat is door latere kabinetten niet gerepareerd. Geldnood is wellicht de verklaring van hun opstelling: het beheer van het gebied kost geld. Ook Staasbosbeheer zal dus moeten worden aangepakt.

Wij willen samenwerking

De KNVB heeft deze maand zijn gebiedsvisie gepubliceerd; B&W heeft dat stuk naar de Raad gestuurd met een zeer onkritische aanbiedingsbrief. Nu wordt de strijd dus serieus.  Wij streven naar een samenwerking van zoveel mogelijk partijen in Zeist om deze plannen te voorkomen. Wij werken al samen met Beter Zeist, Dierentehuis Zeist en een aantal organisaties uit Austerlitz,  maar zien deze coalitie graag verbreed worden.

Onze acties

Als eerste actie hebben we kort voor de gemeenteraadsverkiezingen een open brief geschreven aan de kiezers van Zeist mede gebaseerd op de standpunten van de diverse partijen. Deze brief is medeondertekend door Austerlitz Belang, Austerlitz Zorgt, het Beauforthuis, de Stichting Dierentehuis Zeist en WoonStichting NuVoorStraks.

Ook de Stichting Beter Zeist heeft zich bij onze coalitie van tegenstanders gevoegd.  Deze Stichting heeft ook nog zelf een brief geschreven met vergelijkbare opvating.

Wij streven naar een zo groot mogelijk coalitie van tegenstanders van de megalomane plannen van de KNVB.  Ons verzoek is dus dat u zich bij ons aansluit.

Sinds 6 november 2022 bestaat er de mogelijkheid om een petitie te ondertekenen:
Een aantal organisaties waaronder de actiegroep ‘Blijf van ons bos af’, de Vereniging Austerlitz’ Belang en Dierentehuis Zeist hebben een petitie gestart om de gemeente Zeist en de provincie Utrecht en te verzoeken niet mee te werken aan dit plan. De petitie is te vinden op petities.nl en heet: ’KNVB, blijf van ons bos af bij Austerlitz en Zeist’  

Lees hieronder ook het persbericht.

 

Deze actiegroep bestaat uit onze Austerlitzse dorpsgenoten Eddie Breunesse, Jan Snijders, Marja Kuiper, Ton Melgers en Carl Timmermans.

Wij zijn graag bereid om onze bezwaren in een gesprek toe te lichten of nadere informatie te verstrekken. U kunt contact opnemen met:

Jan Snijders

06 53 72 17 55

snijd188@planet.nl

Of Eddie Breunesse

0651345324

eddie.breunesse@gmail.com

Afbeeldingen

Reageren

X (voorheen Twitter)

Reacties

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

1  reacties

BV 22-08-22 om 16:12

Dat de KNVB wil uitbreiden is een mooi initiatief. Vooral omdat ze zelf OP EIGEN GRONDGEBIED AL VOLDOENDE RUIMTE HIERVOOR HEBBEN.

Daarom is het onbegrijpenlijk dat ze hierdoor een stuk bos willen claimen met allerlei oneiglijke argumenten. Dit is en blijft daarom voor mij een kwestie van landjespik en de verworven machtspositie misbruiken voor eigen belang. 

Ik hoop dat de politiek dit ook inziet en zich sterk maakt voor de lokale bevolking en alle mensen die hier graag een dagelijks ommetje maken en genieten van de dieren in het bos.

 

 

Cookie-instellingen