Sportpark DijnselburgDigitale inloopavond

Vragen over het groen

1  Comments

natuurliefhebber July 17, 2020

Naast de woningbouwplannen weer een plan dat het groene karakter van de wijk en de natuurwaarden verder onder druk zet.
Negatieve effecten voor vogels, vleermuizen, vossen, dassen, insecten, enzovoort. Onder meer door hekken, kunstgras, kunstlicht, meer verharding, en meer verkeer.
Willen we dit wel of moeten we de kernwaarden van Zeist juist respecteren?

Cookie settings