Sportpark DijnselburgDigitale inloopavond

Ontwerp sportpark Dijnselburg

In het ontwerp dat is opgesteld voor de herinrichting krijgt het sportpark een open karakter en blijft het toegankelijk voor de buurt. Alles wordt gerealiseerd binnen de contouren van de bestaande bestemming sport en recreatie. Met het plan kan een toekomstbestendig sportcluster met grote meerwaarde voor de buurt en omliggende wijken ontstaan.

Bekijk hieronder de animatiefilm van het plan op YouTube. En de plattegrond (jpg; 128 kB) van de nieuwe inrichting.

Let op: om het filmpje op YouTube te kunnen bekijken, is het nodig om 'cookies van derden' aan te vinken.

Meer speel- en beweegvoorzieningen in het groen

Het gebied om sportpark Dijnselburg biedt enorm veel mogelijkheden om in het bos te wandelen en (licht) sportief te bewegen. We willen hier meer zichtbaarheid aan geven door middel van betere aanduiding en verbinding van de wandelpaden en het inrichten van een beweegrondje (jpg; 117kb).  Hierbij willen we in het groen investeren. Daarnaast creëren we diverse speel- en beweegvoorzieningen in de openbare ruimte zodat er een soort van sporthoek ontstaat waar de omwonenden gebruik van kunnen maken.

Verbeteren accommodatie

De sportaccommodatie wordt gerenoveerd en uitgebreid:

  • De kantine wordt verduurzaamd.
  • De huidige kleedkamers van SV Zeist worden vernieuwd en uitgebreid. De ruimtes zijn sterk verouderd en voldoen niet meer aan de hedendaagse normen van de bond(en). Ook dienen extra kleedkamers te worden bijgebouwd voor HSV Phoenix. Deze kleedruimtes kunnen multifunctioneel gebruikt worden.
  • Beide verenigingen hebben ruimtes nodig voor opslag.
  • Het gebouw wordt zo ingericht dat het ook geschikt is voor bijeenkomsten en activiteiten van omwonenden.
  • Het parkeerterrein opgeknapt en heringericht en er komen stallingen voor fietsen.

Luchtfoto hoofdveld van voetbalclub SV Zeist

Inrichting voetbalvelden

Het hoofdveld van SV Zeist wordt uitgevoerd in (duurzaam) kunstgras. Het tweede voetbalveld (dit wordt door de club veld 3 genoemd) werd door SV Zeist gebruikt voor zomeravondvoetbal, toernooien en incidenteel voor wedstrijden in geval van drukte. Tegenwoordig vinden er op dit veld vooral recreatieve activiteiten plaats. Het plan is dit veld beschikbaar te houden voor recreatie en ontspanning maar ook weer als voetbalveld te gaan gebruiken. Buiten de wedstrijden en trainingen om is het veld dus beschikbaar voor de buurt. Dit betekent dat het veld in ieder geval doordeweeks overdag door de buurt kan worden gebruikt om een balletje te trappen of een frisbee te gooien. Er komen voorzieningen die de openbaarheid garanderen en tegelijk vandalisme tegengaan.

Inrichting softbalvelden

Voor HSV Phoenix worden er twee softbalvelden aangelegd in een  ‘ruitenwisser’-variant, inclusief aanvullende voorzieningen zoals dugouts en oefenkooien. Hierdoor kunnen zij hun wedstrijden blijven spelen en het jaarlijkse ‘Zeister Slottoernooi’ organiseren. 

 

Cookie-instellingen