Sortie 16Laat uw reactie achter

Het ontwerp

Mirte | Provincie Utrecht June 19, 2020 3 comments

In het ontwerp is veel rekening gehouden met de bestaande natuur in het gebied. Rondom het natuurlijke hart komen er verschillende velden (de ‘boskamers’) waar woningen gebouwd mogen worden. In het ontwerp zijn belangrijke cultuur-historische lijnen (de ‘sorties’) behouden. Wat vindt u van dit ontwerp?

3  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Mirte | Provincie Utrecht July 01, 2020

Hartelijk dank voor uw reacties tot nu toe! Het is tot en met 17 juli mogelijk te reageren via dit forum. We gebruiken uw suggesties, ideeën, zorgen en aandachtspunten om de gebiedsvisie definitief te maken. Er volgt te zijner tijd een document waarin we meer inhoudelijk reageren op uw inbreng en aangeven wat er met alle participatieopbrengst is gedaan. De planning is om de definitieve gebiedsvisie in het najaar te bespreken met vast te laten stellen door de gemeenteraad van Zeist.

House June 26, 2020

Ik wil helemaal geen woningen erbij !!

J. Voncken June 24, 2020

In het ontwerp is rekening gehouden met het behoud van groen, maar al met al zal er toch groen verdwijnen. Ook zal door de aanleg van de wijk de fauna verstoord worden en is het nog maar de vraag of, bij de uiteindelijke oplevering van het gebied, de nu aanwezige fauna nog aanwezig zal zijn.

Voor een echt duurzame ontwikkeling dient men mijns inziens dit gebied groen te laten, wellicht door het oude productiebos enigszins aan te passen en om te vormen naar een natuurlijker bos. Qua verduurzaming is er veel meer te bereiken door eerst het bedrijventerrein aan te pakken. Als de oude, achterstallige, deels leegstaande, en energie-inefficiënte gebouwen die daar staan worden ontmanteld en daarvoor in de plaats energie-neutrale woningen worden gebouwd en natuur wordt toegevoegd, heeft dit een veel groter effect op de verduurzaming van het grotere plangebied Zeist/Soesterberg/Vliegbasis.

Bijkomend voordeel daarvan is dat de bedrijven die nu nog binnen het bedrijventerrein gevestigd zijn mogelijk ook genegen zijn en gestimuleerd kunnen worden om hun bedrijven te verplaatsen naar (nieuwe) bedrijventerrein in de omgeving waar bedrijfsruimtes gebouwd zijn en worden die vele malen energie-efficiënter zijn. Daarmee worden ook direct ontwikkelaars, aannemers, toeleveranciers geholpen, hetgeen weer een positieve bijdrage levert voor de economie en werkgelegenheid.

Kortom, eers "oude rommel" verduurzamen en dan pas ingrijpen in de nog aanwezige natuur.

J. Voncken

Cookie settings