Sortie 16Laat uw reactie achter

Ontwikkelen in en voor de natuur

Mirte | Provincie Utrecht June 19, 2020 5 comments

Bij de ontwikkeling van het gebied worden de waardevolle bomen zoveel mogelijk behouden. Nieuwe bomen en andere beplanting zorgen straks voor meer biodiversiteit. 

Er leven verschillende dieren op Sortie 16. Denk aan de hazelworm, ringslang, eekhoorn, kommavlinder en de das. We willen niet dat deze dieren verdwijnen en hebben daarom een ontwerp gemaakt waarin rekening is gehouden met hun leefbehoeften. Heeft u suggesties om het ontwerp nog natuurvriendelijker te maken?

5  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Mirte | Provincie Utrecht July 05, 2020

Hartelijk dank voor uw reacties tot nu toe! Het is tot en met 17 juli mogelijk te reageren via dit forum. We gebruiken uw suggesties, ideeën, zorgen en aandachtspunten om de gebiedsvisie definitief te maken. Er volgt te zijner tijd een document waarin we meer inhoudelijk reageren op uw inbreng en aangeven wat er met alle participatieopbrengst is gedaan. De planning is om de definitieve gebiedsvisie in het najaar te bespreken en vast te laten stellen door de gemeenteraad van Zeist.

We lezen in de reacties veel zorgen over de komst van woningbouw, in relatie tot de flora en fauna en versnippering van natuurgebieden. Het project Sortie 16 is onderdeel van het programma Hart van de Heuvelrug, waarin we die versnippering juist tegengaan. Door de aanleg van ecoducten en realisatie van natuur is inmiddels een aangesloten natuurgebied ter grootte van 1000 voetbalvelden ontstaan. Met woningbouwprojecten maken we de realisatie van meer natuur mogelijk. Sortie 16 is één van deze projecten. Zie ook www.hartvandeheuvelrug.nl.

Mg June 30, 2020

Het moet nou eens ophouden met het weg halen van de natuur en alles in onze omgeving te vernietigen!!! Zijn jullie gek geworden!!! Nog even en dan hebben we helemaal geen zuurstof meer! Alle dieren weg! Weet niet wie dit heeft bedacht, maar weet wel dat diegene dus totaal geen respect of enige vorm van gevoel heeft voor de flora en fauna in onze omgeving en ook niet voor de mensen die hier woonachtig zijn. WIJ WILLEN DIT NIET!!!!!!!!!!!!!

House June 26, 2020

Ik wil  helemaal geen woningen in dat gebied!!

J. Doe June 26, 2020

Is het nu een keer klaar? 

Soesterberg is de laatste jaren al helemaal volgebouwd door grote stukken bos te kappen. De versnippering van natuurgebieden wordt zo inderdaad tegengegaan door simpelweg de laatste 'snipper' weg te kappen. Jullie zijn zeer hypocriet bezig (maar dat wisten jullie waarschijnlijk al). Er is in Soesterberg steeds meer weerstand tegen dit soort plannen. Kijk maar naar de Oude Tempellaan. Grote kans dat ook dit project weerstand en vetragingen op gaat leveren.

J. Voncken June 24, 2020

De beste manier om aan de leefbehoeften van de dieren tegemoet te komen is door de omgeving zo min mogelijk te veranderen, maar deze duurzaam te beheren. Door te bouwen en wegen aan te leggen wordt hun omgeving verstoord en zullen de dieren mogelijk verplaatsen of niet overleven.

Cookie settings