Sortie 16Laat uw reactie achter

Betaalbare en duurzame woningen

Mirte | Provincie Utrecht June 19, 2020 7 comments

Er is een groot woningtekort. In de regio is vooral vraag naar middeldure en goedkope woningen. Ook is er vraag naar appartementen. Er komt een mix van woningen voor uiteenlopende doelgroepen. Wat vindt u van het woonprogramma?  Is de verdeling tussen de segmenten en woningtypen volgens u goed of zou u het liever anders zien?

7  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Woonwagenbewoner July 06, 2020

Heel erg op tegen op die woningen !!!!!

Laat dat kleine stukje natuur lekker staan geen huizen daar !

Mirte | Provincie Utrecht July 01, 2020

Hartelijk dank voor uw reacties tot nu toe! Het is tot en met 17 juli mogelijk te reageren via dit forum. We gebruiken uw suggesties, ideeën, zorgen en aandachtspunten om de gebiedsvisie definitief te maken. Er volgt te zijner tijd een document waarin we meer inhoudelijk reageren op uw inbreng en aangeven wat er met alle participatieopbrengst is gedaan. De planning is om de definitieve gebiedsvisie in het najaar te bespreken en vast te laten stellen door de gemeenteraad van Zeist.

Judith July 01, 2020

Er is met name behoefte aan starterswoningen en seniorenwoningen. Dat betekent kleine woningen of appartementen tegen een zo laag mogelijke prijs. Zorg dat er in die categorieën eerst is voorzien en begin daarna pas aan duurdere woningen.

Louise June 30, 2020

Er zijn al zat projecten in Soesterberg met dure woningen. Het midden segment Soesterbergers kan tot 450.000 euro niet betalen.  Er is veel behoefte aan 50+ of 60+ woningen, die kleiner (3 slaapkamers) zijn en/of gelijkvloers met een tuin. Zo kunnen mensen doorstromen van een groot huis, naar een kleiner huis met tuin.

Gerrits June 30, 2020

Ik ben absoluut tegen deze ontwikkelingen!!!  Ik woon bovenaan Beukbergen op de Beukbergenlaan en op dat stuk zit het stukje natuur waar er altijd door ons gewandeld word! Verder is er niks om te kunnen wandelen en tot rust te komen dus ik ben hier heeeeeel fel op tegen!!!!!!!!!!!!!!!!! Niemand van ons zit erop te wachten dat alles word vol gebouwd! Er is genoeg ruimte om Soesterberg heen om dit ergens anders te realiseren. En ook gaat dit zeer zeker grote problemen opleveren wanneer daar mensen komen te wonen die niet afkomstig zijn van een woonwagenkamp. En wij willen absoluut niet dat stuk natuur kwijt! Weer alles vol bouwen! Houdt het dan nooit op! 

Hans June 25, 2020

In de proefverkaveling is te zien dat ongeveer twee-derde van het te bebouwen oppervlak ingenomen gaat worden door dure woningen. Als in de aangrenzende wijk Vliegbasis Soesterberg al 230-240 uitsluitend (zeer) dure woningen komen, waarom dan deze locatie niet geheel benutten voor betaalbare woningen (goedkoop/middenduur)? In Zeist zijn in de afgelopen 10 jaar slechts mondjesmaat betaalbare koopappartementen gebouwd, terwijl daar enorme vraag naar is.

J. Voncken June 24, 2020

Zeker gedurende de huidige situatie vanwege Covid-19 waarin mensen veel meer thuis hebben gewerkt is gebleken dat mensen behoefte hebben aan buitenruimte bij hun woning. Appartement hebben deze ruimte niet of nauwelijks, dus waar mogelijk is het veel beter om wat kleinere (huur)woningen te bouwen met een tuin dan appartementen met een balkon. 

In combinatie met goede richtlijnen/afspraken met eigenaren en ontwikkelaars kunnen ook meer energie-efficiënte woningen gebouwd worden. Het dakoppervlak van (kleine) woningen kan meer zonnecollectoren en PV-panelen dragen dat het dak van een appartementencomplex.

Cookie settings