Sortie 16Reacties op het forum

Reacties

U kon van 22 juni tot en met 17 juli reageren op de gebiedsvisie voor Sortie 16. De reacties hierop gebruiken we om de visie voor het gebied aan te vullen en definitief te maken. De rapportage over de participatie wordt te zijner tijd op deze website geplaatst.

Subject
Author
Last activity
Statistics
Subject: Het ontwerp
Author: Mirte | Provincie Utrecht
Last activity: July 15, 2020
Statistics:
4 comments
Author: Mirte | Provincie Utrecht
Last activity: July 06, 2020
Statistics:
7 comments
Author: Mirte | Provincie Utrecht
Last activity: July 05, 2020
Statistics:
5 comments
Subject: Overig
Author: Mirte | Provincie Utrecht
Last activity: July 01, 2020
Statistics:
2 comments
Cookie settings