Samen meten aan de Leefomgeving

.Meten is weten! De werkgroep Samen meten aan Leefomgeving (SMAL) is een burgerinitiatief dat een netwerk van sensoren wil aanleggen waarmee gemeten wordt aan de luchtkwaliteit in en om de gemeente Zeist.

Doelstellingen
1 Het realiseren van een gemeente-dekkend Internet-of-Things (IoT) netwerk dat vrij en kosteloos gebruikt kan worden door bewoners, bedrijven en instellingen voor nieuwe IoT toepassingen.

2) Het realiseren van een applicatie-platform waarmee vol-continu gemeten wordt, in eerste instantie aan de luchtkwaliteit in de gemeente Zeist.

Voor het project is een coöperatie opgericht (Coöperatief Meten Natuurlijk UA), welke gevestigd is in Zeist. Iedereen kan de website benaderen om live te volgen hoe de luchtkwaliteit is. Klik hier voor de link
Ook kunnen bewoners van de gemeente Zeist zich via de email aanmelden als ze een meetstation willen plaatsen in hun eigen omgeving. Zie hieronder onze contactgegevens.

Nieuwe Internet-of-Things antenne maakt verdere uitbreiding van het meetnetwerk  in het centrum van Zeist mogelijk.

Voor het versturen van meetgegevens maakt het project gebruik van een speciaal Internet-of-Things netwerk. Dit netwerk stelt elektronische apparaatjes in staat om via een radioverbinding kleine berichtjes over een grote afstand te versturen. Na zorgvuldige voorbereidingen is er op vrijdag 2 augustus jl. een speciale Internet-of-Things (IoT) antenne op het gemeentehuis geplaatst. Door het plaatsen van de antenne is er tot ver rond het gemeentehuis netwerkdekking gerealiseerd voor het netwerk. Dit netwerk (dat aansluit op het wereldwijde "The Things Network") is een open netwerk dat door iedereen vrij en gratis kan worden gebruikt voor het bouwen van Internet-of-Things applicaties. Met de plaatsing van de antenne is een mooie milestone behaald, waardoor het meetnetwerk zich in het centrum van Zeist verder kan uitbreiden.

De komende periode zal het project metingen gaan uitvoeren om te bepalen wat het bereik van de nieuwe antenne daadwerkelijk is. De deelnemers die zich binnen de netwerkdekking van deze nieuwe antenne bevinden zullen een meetkastje aangeboden krijgen, zodat ze actief kunnen gaan meedoen met het project.

Doorbraak : Indoor gateway

Door alle snelle technische ontwikkelingen is er kort geleden een betaalbare oplossing beschikbaar gekomen waarmee dit Internet-of-Things netwerk versneld uitgerold kan worden.Deze zogenaamde Indoor Gateway wordt in een stopcontact geplaatst en zorgt op die manier (relatief lokaal) voor een stukje dekking van het Internet-of-Things netwerk. De deelnemers die zich hebben aangemeld zullen, naast een meetstation, ook zo'n een klein apparaatje in bruikleen krijgen dat de IoT berichtjes opvangt en via de WiFi verbinding van de deelnemer doorstuurt naar de website van het project.

Door deze nieuwe ontwikkelingen kan het IoT-netwerk in Zeist veel sneller groeien dan gedacht en wordt het mogelijk om de komende maanden een flink aantal deelnemers van een meetstation worden voorzien.

De enige belemmerende factoren daarbij is de beschikbare tijd van de vrijwilligers en de snelheid waarmee de 3D-printer de behuizingen van de meetstations kan printen.

Project SMAL Zeist publiceert meetgegevens 

Project SMAL Zeist heeft al enige tijd een website waarin live gerapporteerd wordt over de luchtkwaliteit op een aantal plaatsen in Zeist. Sinds kort worden de meetgegevens ook in een technisch formaat gepubliceerd. Dit biedt andere onderzoekers en initiatieven de mogelijkheid om de meetdata in te lezen en te gebruiken voor andere doeleinden. De meetdata zijn hier te vinden.

In de jaarrapportage die in juli 2019 is uitgebracht, beschrijven we wat we tot nu toe allemaal gedaan hebben en welke inzichten dit heeft opgeleverd.

Wij zoeken:

  • Bedrijven en instellingen die in het bezit zijn van hoge gebouwen, en een antenne willen plaatsen om het IoT-netwerk van meer netwerk-dekking te voorzien in Zeist.
  • Samenwerking met de gemeente Zeist om bedrijven en instellingen te motiveren om aan dit project mee te werken (m.b.t. de 1e doelstelling)
  • Vrijwilligers die samen met ons meetstations willen bouwen
  • Personen/bedrijven die in het bezit zijn van een 3D-printer
  • Vrijwilligers die in de omgeving van Austerlitz en in de buurt van station Driebergen/Zeist wonen en een meetstation willen plaatsen
 

Wil je actief mee denken? Meld je aan! AANMELDEN WERKGROEP