Fietsend Meetnet fase 2

Grote kans dat je gehoord of gelezen hebt over het Fietsend Meetnet. Het experiment is vanwege het succes uitgebreid naar de hele provincie Utrecht en heet vanaf nu Snuffelfiets. Verspreid door de provincie Utrecht gaan het komende jaar zo'n 500 inwoners meedoen. Ook nu is het enthousiasme onder (fietsende) inwoners van Zeist om mee te fietsen en te meten groot!

In totaal worden er deze zomer in Zeist 75 meetkastjes uitgedeeld. Grote kans dus dat je een fietsende sensor tegen komt. Het kastje meet de luchtkwaliteit (fijnstof) en geeft fijnmazige informatie over de luchtkwaliteit in onze gemeente.

Het project werd op 17 juni feestelijk afgetrapt in het gemeentehuis. Ook wethouder Wouter Catsburg gaat meefietsen en meten. ‘Als gemeente vinden we het belangrijk dat steeds meer mensen de fiets pakken en de auto laten staan. Deze gedragsverandering levert een positieve bijdrage aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in Zeist. We hopen dat dit project veel mensen aan het denken zet. Ook hopen we dat het experiment bruikbare data (meetgegevens) op gaat leveren, waarmee we bijvoorbeeld invulling kunnen geven aan de op te stellen mobiliteitsvisie. Superleuk om dit met zoveel enthousiaste inwoners samen te doen!’

 Je kunt de gefietste routes en de gemeten waarden volgen op de website die speciaal daarvoor bijgehouden wordt. Meer informatie over het project is te vinden op www.snuffelfiets.nl.