Afvalscheiding

Het doel van deze werkgroep is bijdragen aan het beter scheiden van afval in de Gemeente Zeist. Wij denken na op welke wijze we de inwoners kunnen verleiden tot het zorgvuldiger scheiden van hun afval. 

Dat begint thuis, in het huishouden, maar hoort een 2e natuur te zijn op school, op het werk, bij de sportclub, maar ook in de openbare ruimte en bij evenementen. Wij genereren ideeen, bespreken die op haalbaarheid met de Gemeente en stimuleren de uitvoering ervan.

Voorlopige resultaten zijn:

- Groot Zeister Afvaldebat in oktober 2018

- Ontwikkelen afvaleilanden voor evenementen

- Test met scheiden van afval in openbare ruimte

- Luierinzameling

- Invoeren omgekeerd inzamelen

De werkgroep Afval heeft zich tijdens het HerfstTijdFestival op 12 en 13 oktober 2019 met name gericht op bewustwording door jong en oud te testen op hun kennis over het scheiden van afval. Afval kon fysiek worden gesorteerd door in de juiste bak te deponeren of door het invullen van een multiple-choice vragenlijst.

De 2e pijl was gericht op het voorkomen van het gebruik van plastic. De Zeist Plasticvrij Challenge en de actie ‘Neem uw eigen verpakking mee’ is toegelicht en veel kinderen hebben van natuurlijke materialen scrub gemaakt, zonder micro-plastics!

 

Ook stond er een afvaleiland zoals we dat graag toegepast zien bij diverse evenementen binnen Zeist zoals op Koningsdag, bij de avondvierdaagse etc. Deze op de afbeelding hoort uiteraard thuis op de Boswerf.

 

 

We zoeken naar:

  • Mensen die acties willen bedenken of deze acties willen uitvoeren om mensen te verleiden hun afval zoveel mogelijk te scheiden.


Je kan contact opnemen met Arthur Tutein Nolthenius