Huizen of vlees?

Jelle Schottelndreier September 06, 2019 501 keer bekeken 2 comments

Inheemse stammen worden uitgemoord voor onze vleesindustrie, de Amazone platgebrand, onze natuur vergiftigd met stikstof (nitraat en ammoniak uit mest), en de zorgverzekering duurder door al die vleesconsumptie.
Nederland is de grootste sojaimporteur ter wereld, in absolute cijfers. Soja voor veevoer. Het meeste vlees wordt geëxporteerd, de mest blijft hier.

Johan Vollenbroek van Mobilisation for the Environment (Mob), zelf boerenzoon, denkt ook dat de veestapel flink kleiner moet om de stikstofnormen te halen. Hij zorgde er met een procedure voor dat de regeling Programma Aanpak Stikstof (PAS) in mei van tafel ging. ,,De veesector is goed voor minder dan twee procent van het nationaal inkomen, maar gijzelt nu de hele economie”, zei hij in een interview met deze site.
https://www.ad.nl/wonen/hoe-de-veehouderij-de-bouw-van-woningen-remt~a5b646b5/

2  Comments

Fields with an * are required.

 
We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
E.M van Tuijn September 11, 2019

Het goede nieuws is dat iedereen grote klimaat impact kan hebben door minder of geen dierlijke producten te gebruiken.

Hanna van den Dool September 07, 2019

Goed dat je hier aandacht aan geeft, Jelle. Het eten van dode dieren veroorzaakt nog meer ellende dan op het eerste gezicht lijkt. Niet alleen voor de dieren zelf, maar uiteindelijk ook voor de mensen, het milieu en de samenleving als geheel. Met onze boodschappen maken wij telkens weer een keuze. In welke wereld willen we leven?