REAL TALK in Zeist: 22 juni Verbindend verduurzamen.

Willy Douma June 09, 2020 653 keer bekeken 0 comments

Het goede nieuws is dat op een verbindende manier met elkaar praten over klimaat te leren valt. Doe mee met de volgende oefensessie REAL TALK op maandag 22 juni van 20-21.30 uur. Ditmaal niet virtueel maar in levenden lijve.

Heb jij ook weleens geprobeerd in gesprek te komen over klimaatverandering met als resultaat dat je opeens in een beklemmende stilte verzeilde? Of dat het je niet gelukt is je gesprekspartner uit te leggen waarom je je zorgen maakt over klimaatverandering? Of het onderwerp tijdens het grote familie-kerstdiner toch maar niet hebt aangeroerd?

Vooral als klimaatverandering je erg aan het hart gaat is het moeilijk om erover in gesprek te gaan met mensen die daar minder mee lijken bezig te zijn. Het leidt snel tot verwijdering waarin eenieder zich in zijn eigen opvattingen ingraaft. En dat is nou net wat we niet willen. Het goede nieuws is dat op een verbindende manier met elkaar praten over klimaat te leren valt. Theatermaker en schrijfster Marjolein van Heemstra noemt dat “verbindend verduurzamen”. Daarom nodigen we je uit om op maandag 22 juni van 20-21.30 uur mee te doen met een volgende oefensessie REAL TALK. Ditmaal niet virtueel maar in levenden lijve, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM.  Adres volgt na aanmelding.

Aanmelden kan door een email te sturen naar  info@samenduurzaamzeist.nl.

Achtergrond

De discussie over klimaatverandering kenmerkt zich in het algemeen door een zekere neiging tot polarisatie. Dat komt omdat er veelal allerlei tegengestelde belangen een rol spelen. Je ziet dit fenomeen op alle niveaus, van wereldwijd tot het kleinere domein van wijken en nog kleiner families, vrienden en kennissen. Dat maakt dat deze discussie vaak heel moeizaam of helemaal niet op gang komt.

Dit fenomeen is al jaren bekend. Het heeft ertoe geleid dat er vanuit een aantal sociologen en communicatiespecialisten een beweging op gang is gekomen die als doelstelling heeft om de publieke betrokkenheid met klimaatverandering te verdiepen. Deze beweging heeft de naam Climate Outreach.     

Een belangrijke tool van deze beweging is de zogenaamde REAL TALK. Dit is een acroniem dat staat voor een vorm van gespreksvoering met een respectvolle, open en verbonden karakter. Het bevat elementen van geweldloze communicatie en mindfulness. REAL TALK is met name effectief als er sprake is van verschillende uitgangspunten rond klimaatverandering en de gevolgen daarvan. Juist nu in deze tijd van de COVID-19 pandemie neemt de zorg over de toekomst van onze planeet en haar bewoners toe en is het belangrijk om tot een meer effectieve uitwisseling te komen hierover. Dat geldt op grote, internationale schaal maar ook op een kleinere schaal hier in Zeist. Daarom willen wij er vanuit Samen Duurzaam Zeist ook aandacht aan besteden.  

Werkwijze:

8-12 deelnemers

Start met een korte toelichting van het REAL TALK-format met uitleg van het acroniem.

We werken in het vissenkom-model. Dat wil zeggen twee mensen bespreken met elkaar hoe zij over klimaatverandering denken. Wij hebben voor deze keer twee mensen uitgenodigd die niet actief zijn in Samen Duurzaam Zeist. Hun gesprekspartners, die enige ervaring hebben in REAL TALK, fungeren als hun gesprekspartners. De anderen kijken toe, kunnen als dat past de deelnemers helpen als het gesprek dreigt vast te lopen en geven na afloop feedback: wat ging er goed als je vanuit het REAL TALK-format kijkt? Wat kon er beter? Welke tips kunnen we geven?

Tenslotte delen de deelnemers wat hun ervaring is geweest en als belangrijkste vraag: wat hebben zij ervan geleerd?

Duur: 1,5 uur waarbij er meerdere koppels aan het werk kunnen komen.

Begeleiding: Bram Tjaden

0  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Cookie settings