Impressie inspiratie-avond Plasticvrij leven, waar begin je (aan)?

ProfielfotoArthur Tutein Nolthenius January 23, 2020 560 keer bekeken 0 comments

Op 21 januari vond deze avond plaats in de bibliotheek. Naast de leden van de werkgroep etc. waren er ruim 50 belangstellenden. Wij kijken terug op een geslaagde bijeenkomst omdat ze merkten dat velen met nieuwe ideeën en voornemens huiswaarts gingen en 17 personen interesse hebben de werkgroep.

Plastic soup surfer

Natuurlijk hopen wij dat de 60 bezoekers van de inspiratie-avond “Plasticvrij leven, waar begin je (aan)?” een leerzame avond hebben gehad. Merijn Tinga, de plasticsoup surfer, had voor de aanwezigen in Zeist een persoonlijke bemoedigende videoboodschap. Vervolgens bekeken we zijn film over de overtocht per kite naar Engeland op een surfboard gemaakt van afvalplastic om aandacht te vragen voor het (zwerf)afval probleem van plastic flesjes. Mede door zijn activisme wordt er statiegeld afgedwongen op kleine plastic flesjes.

Van missie naar uit de hand gelopen hobby

Emily-Jane Townley vertelde hoe zij als moeder van drie kinderen met een normaal leven schrok van de grote hoeveelheid afval dat een gezin produceert. Zij maakte in haar leven aan duurzame keuzes zoals vaak de fiets te pakken, een extra trui aan te trekken in huis en vaak vegetarisch te eten. Toch koos zij ervoor om een project te starten om zo min mogelijk afval te produceren. Met vallen en opstaan, maar het bleek makkelijker dan verwacht omdat ze ook bij winkeliers e.d. bijval kreeg. Haar persoonlijke missie werd een hobby die uit de hand gelopen is, want nu heeft ze een webshop met meer dan 800 artikelen die zorgen dat er veel minder afval ontstaat en vooral géén (micro)plastics in het milieu geraken.

Bij het reduceren van afval gelden vijf principes in deze volgorde:

1. Keuze om iets niet aan te schaffen (nee zeggen)

2. Keuze om minder aan te schaffen (verspilling tegengaan)

3. Hergebruiken (verpakkingsmaterialen) / Weggeven aan een ander (Kringloop winkel)

4. Recyclen, producten gescheiden aanbieden om te ontleden tot grondstoffen

5. Composteren c.q. verbranden

Kraampjes

In de pauze was er gelegenheid om verschillende kraampjes te bezoeken waar je meer over microplastics, verborgen plastics en alternatieven voor plastic te weten kon komen. De bezoekers konden kennismaken met de producten van ‘Leven zonder afval’ en met leden van de werkgroep Afval 0.0 van Samen Duurzaam Zeist.

Blij met de bijdrage die je zelf kunt leveren

Verhalenvertelster Esther Karmalijnslijper nam ons mee in twee verhalen waaruit blijkt dat jij zelf het lot in handen hebt en dat sommige acties op het grote geheel weinig invloed lijken te hebben maar voor het individu van grote betekenis is. En dat je niet te zwaarmoedig moet leven en de hele wereld op je schouders moet proberen te dragen, maar blij moet zijn met de bijdrage die je zelf kan leveren aan een beter milieu en gewoon moet volhouden. Uit haar persoonlijke leven deelde ze ervaringen die inmiddels ingesleten gebruiken waren geworden waar je niet steeds bij stil hoeft te staan.

Een eenling kan grote veranderingen voor elkaar krijgen

Tenslotte vertelde Hilde van der Vegt hoe het komt dat het zo taai is om plasticgebruik aan te pakken. Logistiek en bedrijven zijn ingericht op grote schaal en voorverpakte goederen. Het kost veel geld en energie dat aan te wijzigen en daarom lobbyen industrieën om bijvoorbeeld de invoering van statiegeld voor kleine plastic flesjes tegen te houden. De overheid moet belangen afwegen tussen bedrijven, de samenleving en de planeet. Jij en ik kunnen helpen door bedrijven te vragen andere oplossingen en juist producten zonder plastic te verkopen. En natuurlijk maatschappelijke organisaties steunen die helpen om de overgang naar een wereld zonder wegwerpplastic dichterbij te brengen. Een éénling kan grote veranderingen voor elkaar krijgen. Kijk bijvoorbeeld naar Merijn Tinga of Boyan Slat. Of de zwerfvuilrapers op de app Litterati. Zelf begeleidt Hilde, vanuit SUBzero, ondernemingen bij het reduceren van plastic en afval. 

Jij kunt meedoen

De avond werd beëindigd door toe te lichten wat Samen Duurzaam Zeist doet aan afval en plastic in het bijzonder:

- Zeist zonder Zwerfafval: periodiek prikacties om zwerfafval op te ruimen

- Precious Plastic Zeist: door inzamelen van plastics, deze te shredderen en hiervan nieuwe producten te maken, bewustwording van hergebruik van plastic en afvalscheiding te vergroten

- Werkgroep Afval 0.0

  • Zeist Plasticvrij Challenge: bedrijven en organisaties aanmoedigen om jaarlijks twee tot drie maatregelen te treffen om plasticgebruik terug te dringen. Hun actie wordt gefilmd en gedeeld op de website
  • Bring your own: winkeliers en marktkooplui overtuigen en aanmoedigen om hun clientèle te stimuleren of zelfs te belonen voor het voorkomen van single-use plastic. Neem je eigen verpakkingsmateriaal mee. Zij ontvangen een sticker voor in de etalage.
  • Overzichtlijst van winkeliers/marktkooplui die hieraan mee doen o Aparte inzameling van luiers- en incontinentiemateriaal
  • Afvaleilanden voor het scheiden van afval bij evenementen in de Gemeente Zeist
  • Gescheiden afvalbakken in de verschillende winkelcentra van Zeist
  • Inspiratie-avonden zoals “Het Groot Afvaldebat” en “Plasticvrij leven, waar begin je (aan)?”

Er zijn inmiddels in Zeist een groot aantal vrijwilligers betrokken bij initiatieven van Samen Duurzaam Zeist, maar we verwelkomen graag nieuwe vrijwilligers ook met frisse ideeën. Je kan je aanmelden via de website.

Meer weten hoe je plastic gebruik kunt voorkomen?

Zie de blogs van Emily-Jane en Hilde:

Blog Emily-Jane Townley

Blog Hilde van der Vegt

 

0  Comments