De Kromme Rijncorridor kan niet zonder boeren

Fons Pennings 03-10-2023
642 keer bekeken 0 reacties

Tussen Utrecht, De Bilt, Zeist, Bunnik en Odijk en Driebergen ligt een versnipperd en onbekend buitengebied. De werkgroep Kromme Rijncorridor zet zich in voor behoud en versterking van dit gebied en schrijft daar een serie columns over. Lees hier deel 3 geschreven door Herman Wierenga

De combinatie van boerenzoon, bioloog, onderzoek in de veeteelt èn jarenlang werken op het ministerie van LNV, motiveert mij om te proberen de Kromme Rijncorridor toekomstbestendig te maken.
De Werkgroep Kromme Rijncorridor heeft een landschapsvisie opgesteld, waarin de problematiek wordt geschetst:
- de biodiversiteit is de afgelopen jaren achteruit gehold
- de landbouw zou moeten extensiveren;
- de komst van extra woningen rondom de Kromme Rijncorridor zorgt voor nog meer recreatiedruk op dit gebied.
Onze landschapsvisie beschrijft vervolgens de kansen voor de natuur, de landbouw en de recreatie. Voor een toekomstbestendige Kromme Rijncorridor is een nieuwe ontwikkeling en balans voor deze drie functies nodig.
Daarbij zijn de boeren in dit gebied van essentieel belang.
Het concept Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG), dat begin juli door de Provincie aan Minister Van der Wal is aangeboden, biedt veel mogelijkheden die gewenste ontwikkeling op gang te brengen. Het toont ambities op het gebied van deze drie functies. We zien ook dat het UPLG juist voor de Kromme Rijncorridor veel kansen biedt: het Kromme Rijn Linie Landschap, waar de Kromme Rijncorridor onderdeel van is, krijgt prioriteit. En juist in de omgeving van de Kromme Rijncorridor wil de provincie extra natuur realiseren. Daarnaast biedt het UPLG mogelijkheden voor de boeren om financiële steun te krijgen voor de extensivering van hun bedrijf. Een belangrijk uitgangspunt van het UPLG is daarbij dat er een structurele (12-18 jaar) èn betere (100%) vergoeding moet zijn voor agrarisch natuurbeheer. Zeer terecht, pas met zo’n vergoeding wordt het voor de boeren interessant om te extensiveren en bijvoorbeeld bloemrijke graslanden en houtwallen te realiseren. Als Werkgroep Kromme Rijncorridor pleiten wij er voor om samen met de boeren (en de vele andere betrokken partijen) een ontwikkelingsplan te maken. Het UPLG biedt daarvoor een goed uitgangspunt. Ik ben van mening dat zonder medewerking van de boeren een toekomstbestendige Kromme Rijncorridor niet gerealiseerd kan worden.

Herman Wierenga, Werkgroep Kromme Rijncorridor

Afbeeldingen

Reageren

X (voorheen Twitter)

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...
Cookie-instellingen