De Energietransitie: uw mening telt!

Charlotte Post 10-04-2019
605 keer bekeken 0 reacties

In februari bood Edith Haffmans namens Samen Duurzaam Zeist het Energieplan aan aan de Gemeenteraad van Zeist. In het Energieplan heeft een groep betrokkenen inwoners -namens de Zeister samenleving- beschreven wat een klimaatneutraal Zeist concreet inhoudt, hoe er in Zeist al aan wordt gewerkt, en wat er nodig is om dit proces te versnellen. zeist.nl/inwoner/uitgelicht/nieuws/nieuws-bericht/detail/raad-neemt-energieplan-in-ontvangst/

Het opstellen van het Energieplan door Samen Duurzaam Zeist laat zien hoe groot de betrokkenheid van Zeister burgers is bij het energievraagstuk, maar ook dat er verschillen van mening zijn over de weg ernaar toe. De transitie gaat grote impact hebben op ons landschap en de kosten zijn groot. Wie gaat dat betalen, in welk tempo gaan we overschakelen op andere bronnen van energie en welke bronnen worden dit dan? Lastige vragen die iedereen voor zichzelf en wij als gemeenschap zullen moeten beantwoorden.

De komende jaren komt er veel op gemeente en burgers af als het gaat om de energietransitie. Dit komt voort vanuit verplichtingen die het Rijk ook de gemeente Zeist oplegt. Op de website zeist.nl/nieuweenergie informeert de gemeente haar inwoners over onder andere de warmteplannen die per wijk gemaakt moeten worden (in het kader van aardgasloze wijken) en de gevolgen van het regionale overleg over alternatieve energiebronnen (de Regionale Energie Strategie) op Zeister grondgebied. Vanzelfsprekend volgt Samen Duurzaam Zeist de ontwikkelingen op de voet. Gelukkig zijn er veel manieren waarop je als burger de komende jaren invloed uit kunt oefenen op de planvorming. Een overzicht:

De gemeente gaat in het kader van de wijkwarmteplannen en de Regionale Energie Strategie de komende jaren in gesprek met inwoners en andere belanghebbenden. Hoe de route naar een klimaatneutraal Zeist er uit gaat zien wordt nu vastgelegd in de Routekaart. U zult hier te zijner tijd over geïnformeerd worden door de gemeente maar ook door Samen Duurzaam Zeist.

De gemeente Zeist heeft zich ingeschreven voor het project ‘Watt Nou!’ van de NMU. Het project heeft  tot doel jongeren actiever bij het energievraagstuk te betrekken.

In het najaar wordt er in de bibliotheek een Energiedebat georganiseerd (onder andere door Stichting Beter Zeist) voor alle inwoners van Zeist. Kansen genoeg dus om uw mening te vormen en stem te laten horen.

Nu al meedenken? In Pijler 1 van Samen Duurzaam Zeist zijn burgers actief die zich betrokken voelen bij het energievraagstuk. Voor de gemeente Zeist zijn we een belangrijke sparringpartner. Liever concreet aan de slag? U kunt zich opgeven als Energieambassadeur bij Mijn Groene Huis of actief worden in een van de 4 wijkinitiatieven. Ook kunt u uw eigen duurzame initiatieven starten; neem dan contact op met Samen Duurzaam Zeist.

Tenslotte: overweeg uw eigen woning te isoleren, de kachel een graadje lager te zetten, de was te drogen aan het droogrek in de tuin of AA+ apparaten aan te schaffen (de campagne Omlaag die meter). Want over een ding zijn alle betrokkenen het eens: besparen op energie loont altijd!

Afbeeldingen

Reageren

Twitter

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...
Cookie-instellingen