Disclaimer

Deze website “Ruimte in Zeist” brengt vraag naar en aanbod van ruimte bij elkaar. De website is een faciliteit van de gemeente waar inwoners, bedrijven en organisaties gratis gebruik van kunnen maken. Aanbieders van ruimte zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie die op de website wordt vermeld. Geïnteresseerden dienen die informatie zelf te controleren op juistheid en volledigheid. De gemeente Zeist heeft hier geen rol en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de informatie en voor aanspraken die verband houden met de rechtsverhouding die aanbieders en geïnteresseerden voor het gebruik van de ruimte met elkaar aangaan. Aanbieders en geïnteresseerden dienen zelf ook na te gaan of de voorgestelde activiteiten in de betreffende ruimte op grond van het vigerende bestemmingsplan zijn toegestaan.

De gemeente Zeist behoudt zich het recht voor een aanbieder het gebruik van de website te ontzeggen indien deze naar het oordeel van de gemeente de website op een onwenselijke manier gebruikt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien de verstrekte informatie in strijd is met de openbare orde, goede zeden of veiligheid of indien er bij de gemeente melding wordt gemaakt over onjuistheid van de verstrekte informatie.

Cookie settings