Omgevingsvisie

De nieuwe omgevingswet verplicht gemeenten een omgevingsvisie op te stellen. Het rijk heeft een aantal verbeterdoelen opgesteld: verhogen gebruiksgemak, een integrale benadering, actieve processen en versnellen en verbeteren van processen. De omgevingsvisie is één van de instrumenten die bijdragen aan deze verbeterdoelen.

Stuur een mail naar zeist@zeist.nl onder vermelding van platform OM Zeist of bel met 14 030.