Omgevingsvisie

De nieuwe omgevingswet verplicht gemeenten een omgevingsvisie op te stellen. Het rijk heeft een aantal verbeterdoelen opgesteld: verhogen gebruiksgemak, een integrale benadering, actieve processen en versnellen en verbeteren van processen. De omgevingsvisie is één van de instrumenten die bijdragen aan deze verbeterdoelen.