Omgevingsplan

Gemeenten moeten hun regels over de fysieke leefomgeving bijeenbrengen in één regeling. Dat gaat gebeuren via het omgevingsplan. Dus het doel is minder regels en meer duidelijkheid.

In bestemmingsplannen komen ook regels over milieu, natuur, cultureel erfgoed, bomen en gezondheid. Doordat we deze aspecten ook meenemen, kunnen we onze leefomgeving verbeteren.

De gemeente Zeist heeft zich aangemeld bij het Rijk voor de pilot omgevingsplan. De pilot geeft ons nu al de mogelijkheid om samen met jou aan de slag te gaan. Zo doen we ervaring op met het opstellen van een omgevingsplan.

Bij het opstellen van het omgevingsplan komen onder andere de volgende vragen aan de orde:

  • Wat verstaan we onder de fysieke leefomgeving in Zeist?
  • Welke regels gelden er nu?
  • Willen we die regels handhaven en willen we hier nieuwe regels aan toevoegen?
  • Welke waarden en kwaliteiten willen we beschermen en waar kunnen we meer ruimte geven voor ontwikkelingen?
  • Hoe flexibel willen we het omgevingsplan maken?

Deze vragen gaan uitgebreid aan bod komen in het proces om tot een omgevingsplan te komen. Op dit moment denken we na over de invulling van dit proces. Nadere informatie hierover volgt nog.