Digitalisering

We doen tegenwoordig veel zaken online, zoals kleding kopen, een vakantie boeken, bankieren. De  informatie over onze leefomgeving zit vaak nog in verschillende en dikke stapels papier. Voor iedere situatie moet steeds bekeken worden welke informatie hiervoor relevant is. Dat kost veel tijd en geld.

De Omgevingswet gaat de informatie over onze leefomgeving toegankelijker maken via een Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Door middel van het DSO kan informatie worden verkregen over de huidige staat van de leefomgeving en over welke wet- en regelgeving op een bepaalde plaats geldt. Het eindbeeld voor het DSO is dat met een "klik op de kaart" gezien kan worden wat er mag en wat er kan op die locatie.

Het Rijk werkt op dit moment aan de vormgeving van het DSO. Dit is een enorme operatie. Alle informatie over de fysieke leefomgeving moet in beeld zijn en moet op makkelijke en begrijpelijke wijze geraadpleegd kunnen worden. Bij de geplande invoering van de Omgevingswet in 2021 zal het DSO nog niet op volle sterkte zijn, maar stapsgewijs worden uitgebreid. Het DSO moet uiteindelijk leiden tot snellere procedures, betere besluiten en minder kosten voor initiatiefnemer en overheden.