Waardekaart

Punt op de kaart toevoegen

Punt op de kaart wijzigen

Op onderstaande kaart kon je tot en met januari 2021 aangeven wat jij echt belangrijk vindt voor jouw buurt. Bedankt voor alle prikkers.

Het is niet meer mogelijk om nieuwe prikkers op de kaart toe te voegen. Je kunt ze nog wel bekijken. Als je op een prikker klikt (punt op de kaart of in de lijst), dan krijg je meer informatie te zien.

Dit formulier bestaat uit en kost ongeveer 5 minuten om in te vullen.

Je kunt hier bepalen waar je een punt (marker) op de kaart wilt plaatsen.
Klik ergens op de kaart om dit punt te selecteren of zoek op een adres of postcode.


...OF klik ergens op de kaart om de gewenste locatie te selecteren
Een momentje...
Punten op de kaart Begin Einde
Categorie Het Lokaal Begin: Einde:
Categorie Natuurpark de Brink Begin: Einde:
Categorie Biodiversiteit Begin: Einde:
Categorie Behoud natuurlijk landschap Begin: Einde:
Categorie Kouwenhovenselaan Begin: Einde:
Categorie vrij liggend wandelpad Begin: Einde:
Categorie Fietspad Begin: Einde:
Categorie Een fijn Bethaniëplein Begin: Einde:
Categorie bloemrijke weiden, koeien meer buiten Begin: Einde:
Categorie einde jacht op reeen en hazen Begin: Einde:
Categorie ruimte voor dieren Begin: Einde:
Categorie Geen windturbines , verzieking landschap en ziekmakend voor de mens. Begin: Einde:
Categorie Bestemmingsverkeer en snelheid Begin: Einde:
Categorie Geen windturbines en zonnevelden Begin: Einde:
Categorie Geen industriegebeid Begin: Einde:
Categorie Geen windturbines ten koste van waardevolle natuur Begin: Einde:
Categorie geen zesde kern Begin: Einde:
Categorie multifunctionele geluidsschermen /zonnepanelen Begin: Einde:
Categorie behoud van landgoedkarakter Begin: Einde:
Categorie behoud de kleinschaligheid Begin: Einde:
Categorie geen doorgaand verkeer alleen bestemmingsverkeer Begin: Einde:
Categorie geen megawindturbines in buitengebied Begin: Einde:
Categorie geen grootschalig energielandschap maar natuurherstel uitbreiding NNN meer biodiversiteit Begin: Einde:
Categorie geen windturbines Begin: Einde:
Categorie bestemmingsverkeer op Tiendweg en Bunsinglaan Begin: Einde:
Categorie Sport en speelvel Begin: Einde:
Categorie betere natuur en biodiversiteit zonder grootschalige energie-opwek Begin: Einde:
Categorie Zeister natuur Begin: Einde:
Categorie Zonde! Begin: Einde:
Categorie Geen windmolens Begin: Einde:
Categorie Geen wind turbines Begin: Einde:
Categorie Geen windmolens!!! Begin: Einde:
Categorie Geen windmolens!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Begin: Einde:
Categorie Geen windturbines graag. Begin: Einde:
Categorie Natuurbehoud Begin: Einde:
Categorie vergroting NNN en versterking groene contour Begin: Einde:
Categorie Geen windenergie Begin: Einde:
Categorie Hier geen megaturbines Begin: Einde:
Categorie groene corridor Begin: Einde:
Categorie Veiliger fietsgedrag Waterigeweg Begin: Einde:
Categorie tovertuin Begin: Einde:
Categorie tiny houses Begin: Einde:
Categorie Groenonderhoud Begin: Einde:
Categorie kerckeboschlaan Begin: Einde:
Categorie provinciale weg Begin: Einde:
Categorie Warande-bos Begin: Einde:
Categorie Natte & droge natuur Begin: Einde:
Categorie Zeisterbos Begin: Einde:
Categorie Bomen Begin: Einde:
Categorie overlast loslopende honden Begin: Einde:
Categorie fietspad Begin: Einde:
Categorie Waardevol natuurgebied Begin: Einde:
Categorie Weiland Begin: Einde:
Categorie Betere bescherming van historische huizen Utrechtseweg Begin: Einde:
Categorie Bescherm de monumentale huizen in het wijkje op de hoek Griftlaan / Utrechtseweg Begin: Einde:
Categorie Behoud het huidige groene karakter van de Cornelis Schellingerlaan Begin: Einde:
Categorie Behoud het karakter van Ridderschapslaan en Jacoba van Beierenlaan Begin: Einde:
Categorie Wees zuiniger op Griffensteijnseplein (park en beschermd dorpsgezicht) Begin: Einde:
Categorie Herstel het historische dorpsgezicht van Huis te Heide en pak er de Amersfoortseweg aan Begin: Einde:
Categorie Bescherm het groene gebied van Huis te Heide en vredenoord tegen bouwplannen Begin: Einde:
Categorie Nulgroei woningen in komende periode Begin: Einde:
Categorie Renoveer het Rijksmonument op de hoek Karpervijver / Lageweg Begin: Einde:
Categorie Nergens in Zeist biomassacentrales Begin: Einde:
Categorie Koelaan / Sportlaan zo houden Begin: Einde:
Categorie Utrechtseweg: geen sneltram of vierbaansweg Begin: Einde:
Categorie Geen verbreding van de Utrechtseweg en geen sneltram Begin: Einde:
Categorie Voer beleid gericht op kwaliteit van bebouwing: betere zorg voor monumenten in plaats van sloop en a Begin: Einde:
Categorie Geen verdere bouw en ontgroening van het overgangsgebied tussen Driebergseweg en groene long rond Bu Begin: Einde:
Categorie Natuurherstel in groene gebied tussen Zeist en Bunnik door verhoging waterpeil, bloemrijke weilanden Begin: Einde:
Categorie Maak een voetgangersbruggetje vanuit Zeist-West naar de Bunnikse kant van de Couwenhovenselaan Begin: Einde:
Categorie Maak een wandelverbinding tussen het landgoed De Wulperhorst en de Koelaan Begin: Einde:
Categorie Maak wandelverbinding van Tiendweg over/onder spoor door richting Bunnik Begin: Einde:
Categorie Voetgangerstunneltje onder spoor van Tiendweg richting Odijkerweg Begin: Einde:
Categorie Wandelverbinding tussen Tiendweg en Odijkerweg via landgoed Rijswijk realiseren Begin: Einde:
Categorie Geen windmolens, zonneparken of woningbouw in de groene buffer tussen Zeist en Driebergen Begin: Einde:
Categorie Geen windmolens en zonneparken in de gronne buffer tussen Zeist en Bunnik Begin: Einde:
Categorie Stop met grote tent in Slottuin voor commerciele shows Begin: Einde:
Categorie Vuurwerkverbod Begin: Einde:
Categorie Auto te gast, kindvriendelijke wijk, groen Begin: Einde:
Categorie provinciale weg Begin: Einde:
Categorie natuurterrein Begin: Einde:
Categorie Behoud van het bos Begin: Einde:
Categorie ZONNACARE Begin: Einde:
Categorie Rustpunt Begin: Einde:
Categorie Weiland moet blijven Begin: Einde:
Categorie Natuurweide Begin: Einde:
Categorie Duurzaam gezonde leefomgeving Begin: Einde:
Categorie Rustige groene lommerijke straten Begin: Einde:
Categorie hangjongerenvrij Begin: Einde:
Categorie Vlinderpark Begin: Einde:
Categorie Sanatoriumbos Begin: Einde:
Categorie Alleen voetballen Begin: Einde:
Categorie Behoud van het groen en de rust Begin: Einde:
Categorie Speeltoestellen Begin: Einde:
Categorie Hou het zoals het is Begin: Einde:
Categorie Woonerf Begin: Einde:
Categorie Voetbalveld je achter Overplaats van Oirschot Begin: Einde:
Categorie Behoud trapveldje Begin: Einde:
Categorie VoetbalVeld Begin: Einde:
Categorie Trapveldje Begin: Einde:
Categorie Voetbalveld achter Overplaats van Oirschot Begin: Einde:
Categorie Veldje achter Overplaats van Oirschot Begin: Einde:
Categorie Voetbalveldje Begin: Einde:
Categorie Veldje Overplaats van Oirschot Begin: Einde:
Categorie Overplaats van oirschot Begin: Einde:
Categorie Veldje laan van eikenstein Begin: Einde:
Categorie Handhaven veld zoals het nu is Begin: Einde:
Categorie Openbaar groen Begin: Einde:
Categorie Ecologische verbinding Kromme Rijngebied - Vechtplassengebied Begin: Einde:
Categorie Groen lint door het Stationsgebied Begin: Einde:
Categorie Faunaverbinding / oversteek reeën en andere dieren over de Odijkerweg; hotspot tussen de wildviaduct Begin: Einde:
Categorie Upgrade Dijnselburg Begin: Einde:
Categorie Bisonveld Begin: Einde:
Categorie Couwenhoven2 Begin: Einde:
Categorie Heide Begin: Einde:
Categorie Verlichting Begin: Einde:
Categorie Verlichting Begin: Einde:
Categorie Autovrij Begin: Einde:
Categorie Groen Begin: Einde:
Categorie Loopbrug Brugakker - De Clomp Begin: Einde:
Categorie weg naar uithof Begin: Einde:
Categorie Bijzondere kwelnatuur in het buitengebied van Zeist Begin: Einde:
Categorie Gezonde lucht Begin: Einde:
Categorie Zeist-West, woonwijk voor groen, natuur, fietsers en voetgangers Begin: Einde:
Categorie Onprofessioneem Begin: Einde:
Categorie Saamhorigheid Begin: Einde:
Categorie Minder auto's Begin: Einde:
Categorie Betaalbare woningeb. Begin: Einde:
Categorie Couwenhoven Begin: Einde:
Categorie Geen bedrijven in woonwijk Begin: Einde:
Categorie Parkeerplaats Begin: Einde:
Categorie Bothalaan Begin: Einde:
Categorie Zeister Grift Begin: Einde:
Categorie Molenbosch Zeist Begin: Einde:
Categorie Openbare verlichting Begin: Einde:
Categorie Openbare ruimte Begin: Einde:
Categorie Laat landelijke uitstraling overeind Begin: Einde:
Categorie ABEEL Begin: Einde:
Categorie Rustige groene laan Begin: Einde:
Categorie groene poort van Zeist Begin: Einde:
Categorie winkelcentrum Begin: Einde:
Categorie griftbosje Begin: Einde:
Categorie Sociaal bewogen beter Begin: Einde:
Categorie Groenkwaliteit Begin: Einde:
Categorie Renoveren openbare ruimten Begin: Einde:
Categorie Geen tankstation in woonwijk Begin: Einde:
Categorie Overplaats van Oirschot Begin: Einde:
Categorie Laantje zonder eind Zeisterbosch Begin: Einde:
Categorie Lyceumkwartier Begin: Einde:
Categorie Walkartpark Begin: Einde:
Categorie Bosje achter school NIjekroost Begin: Einde:
Categorie Scouting van unieke waarde Begin: Einde:
Categorie natuurherstel Begin: Einde:
Categorie Speeltoestellen voor de kleintjes met behoud van natuurlijke uistraling Begin: Einde:
Categorie Trapveldje met speeltoestellen en hockey doelen Begin: Einde:
Categorie Walkartpark Begin: Einde:
Categorie Speelveld Laan van Eikenstein Begin: Einde:
Categorie Kinderspeelplaats Begin: Einde:
Categorie Speelgelegenheid Begin: Einde:
Categorie Honden speelveld Begin: Einde:
Categorie Herbebossing Begin: Einde:
Categorie Nieuwbouw Begin: Einde:
Categorie Groen blijven Begin: Einde:
Categorie Brugakker - zicht op ecologische hoofdstructuur Begin: Einde:
Categorie Handhaven bestaande grasveld zonder speeltoestellen Begin: Einde:
Categorie samen groen Begin: Einde:
Categorie walkartpark Begin: Einde:
Categorie Groene ruim opgezette wijk Begin: Einde:
Categorie JvO laan Begin: Einde:
Categorie Dennenrijk Begin: Einde:
Categorie Trimparcours in zeisterbos Begin: Einde:
Categorie Skatepark voor kinderen Begin: Einde:
Categorie Veiligheid en groen kindvriendelijk Begin: Einde:
Categorie Bethaniëplein Begin: Einde:
Categorie Het wapen van Zeist Begin: Einde:
Categorie Park Kersbergen Begin: Einde:
Categorie behoud Sanatoriumgebouw Begin: Einde:
Categorie wandelen in het sanatoriumbos Begin: Einde:
Categorie Speelplekken Begin: Einde:
Categorie SANATORIUMBOS Begin: Einde:
Categorie prullenbakken Begin: Einde:
Categorie Sanatoriumbos Begin: Einde:
Categorie Walkartpark: geen horeca Begin: Einde:
Categorie Walkartpark Begin: Einde:
Categorie Ouwekamp, ons eetcafé Begin: Einde:
Categorie Woningen voor jongeren in Austerlitz Begin: Einde:
Categorie Speelplek Essenstein/Sanatoriumlaan Begin: Einde:
Categorie Walkartpark Begin: Einde:
Categorie Grasveld bij Overplaats van Oirschot Begin: Einde:
Categorie Walkartpark Begin: Einde:
Categorie Behoud de daslookvelden Begin: Einde:
Categorie Herstel en behoud van Pesterbosjes Begin: Einde:
Categorie Verbindingswegje naar Pesterbosje is volledig vernietigd Begin: Einde:
Categorie Jan Luykenlaantje in ere herstellen Begin: Einde:
Categorie Herstellen en verbeteren van groen aan de rand van het speelgrasveld Begin: Einde:
Categorie Herontwikkeling Veldheim Begin: Einde:
Categorie Bomenlaan herstellen Begin: Einde:
Categorie behoud culturele ontmoetingsplek Begin: Einde:
Categorie Boerderij Sterrenberg Begin: Einde:
Categorie Schoner Belcour Begin: Einde:
Categorie Pleinesbos Begin: Einde:
Categorie Walkartpark Begin: Einde:
Categorie Bos achter Torenflat Vollenhove Begin: Einde:
Categorie Heidestein Begin: Einde:
Categorie Boswandeling Begin: Einde:
Categorie Groene wandelroute Begin: Einde:
Categorie Groen Begin: Einde:
Categorie Walkartpark Begin: Einde:
Categorie Sloltaanpleintjes (hoek Sloltaan-Middellaan, Slotlaan-(korte)Weeshuislaan en Slotlaan-Jagerlaan) Begin: Einde:
Categorie Walkartpark Begin: Einde:
Categorie Walkartpark behoeden voor permanente horeca Begin: Einde:
Categorie Groen! Begin: Einde:
Categorie Woningbouw! Begin: Einde:
Categorie Mini bos Begin: Einde:
Categorie Inloophuis Vollenhove 1095 Begin: Einde:
Categorie Rustige laan Begin: Einde:
Categorie Groen, schoon, rust en respect voor elkaar Begin: Einde:
Categorie Veilig spelen in groene omgeving Begin: Einde:
Categorie Parkeer en meer Begin: Einde:
Categorie Parkeerruimte Begin: Einde:
Categorie Austerlitz rondom losloop gebied honden behouden Begin: Einde:
Categorie Behoud van het voormalige verenigingsgebouw het Lokaal, dorpsplein Austerlitz Begin: Einde:
Categorie Sport Begin: Einde:
Categorie Verbinding Begin: Einde:
Categorie Griffensteijnseplein in Griffensteijn Begin: Einde:
Categorie Hertjes! Begin: Einde:
Een momentje...
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.