Natuurpark de Brink

Om het karakter en historische waarde te behouden van het park moet er strenger toegezien worden op het lozen van hondenpoep, honden aanlijnen zodat dieren niet continue gestoord worden, fietsverkeer verbieden, geen gebruik van zware maaimachines om de paden te behouden. Paden afsluiten in het broedseizoen voor publiek, m.n. langs het water. Zorgen dat er doorstroming in het water blijft en niet dichtslibt door exotisch kroos.

Water grenzend aan park de Brink en kinderboerderij.

Lat: 52.0845444
Long: 5.2273752

Cookie-instellingen