betere natuur en biodiversiteit zonder grootschalige energie-opwek

Het open land in afwisseling met bos, griend, groenstroken, vraagt om versterking door uitbreiding NNN-gebied, en herstel biodiversiteit door verduurzaming gebruik en landschappelijke invulling.

Lat: 52.0615791437702
Long: 5.22464311241833

Cookie-instellingen