ZONNACARE

kort maar krachtig, Conform eerdere toezeggingen van het college het formeel planologisch / ruimtelijk regelen van het bedrijf ZonnaCare (inclusief de benodigde 150m2 bvo (ruimtevraag) die bekend is bij de gemeente) voor maximaal 3 kindplaatsen.

Lat: 52.1509419
Long: 5.2365912

Cookie-instellingen