Ecologische verbinding Kromme Rijngebied - Vechtplassengebied

Over het grondgebied van de gemeente Zeist loopt deze tussen de Wildviaducten in de A28 en A12. Belangrijk zijn stepping stones en foerageergebieden. En de mogelijkheid infrastructuur over te steken. Aandachtspunten zijn Odijkerweg, spoorlijn, Koelaan en Nieuwe Hakswetering (nat, breed, steile oevers). Belangrijk is dat er geen verstoring is op de verbinding is door mens en hond, druk verkeer, (verblindende) verlichting enz.

Lat: 52.0746368591362
Long: 5.21776214291714

Cookie-instellingen