Faunaverbinding / oversteek reeën en andere dieren over de Odijkerweg; hotspot tussen de wildviaduct

Er zijn diverse faunapassage gerealiseerd of in wording als verbinding tussen Rivierengebied en Vechtplassen. Soms met grote viaducten zoals in de A12 en de A28. Op andere plaatsen moeten dieren "gewoon" de weg oversteken. Ondersteuning in de vorm van goede steppingstones langs de over te steken infrastructuur is belangrijk. Dus dekking in de vorm van struiken, geen niet te passeren rasters enz.

Lat: 52.0586379168306
Long: 5.24708681402049

Cookie-instellingen