Op de koffie

24-12-2018 171 keer bekeken

Medewerker Jarno Brouwer adviseert de gemeente en het bestuur over verkeer en mobiliteit. Hij vertelt dat de Maaltijd het nu op sommige punten makkelijker heeft gemaakt om zaken voor elkaar te krijgen. “We gaan bezig met het vernieuwen van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan.

Rode draden tijdens de Maaltijd gingen vooral over veiligheidsgevoel rond fietspaden, de inrichting van wegen en de bereikbaarheid van de dorpskernen met openbaar vervoer. Dit geluid nemen wij serieus en maakt dat we nog een tandje willen bijzetten op bijvoorbeeld de voorzieningen voor de fietsers.”

Knoop doorhakken

Soms lijken de dingen niet snel genoeg te gaan voor de ‘buitenwereld’. “Maar dat betekent niet dat er niets gebeurt”, zegt Jarno. “Dat komt doordat veel projecten in het verkeersdomein met elkaar samenhangen. En ook doordat mensen vaak willen meedenken over verkeer in hun omgeving. We maken graag gebruik van de vele deskundigheid in de samenleving. Maar soms moet je als overheid ook gewoon een knoop durven doorhakken.”

Verbeteren communicatie bij werkzaamheden

Er was ook kritiek over de communicatie rond wegwerkzaamheden. Jarno: “Het helpt als we uitleggen waar we aan werken en waarom we bepaalde keuzes maken. Ik ga weleens bij iemand op de koffie. Dan hoef je het niet meteen met elkaar eens te zijn, maar de bewoner voelt zich wel serieus genomen. En terecht, ik ben zelf ook inwoner van een gemeente, net als mijn collega’s. Ik denk dat we als gemeente nog meer kunnen doen aan duidelijke informatievoorziening. Ook als het gaat om de terugkoppeling naar mensen die een vraag of melding hebben.”

21 maart 2019 bespreking werkprogramma

De afspraak met de raad is dat we op 21 maart 2019 het werkprogramma met elkaar bespreken.

Dank voor alle inbreng

Nogmaals hartelijk dank voor alle suggesties, kritiek en ideeën. We houden graag de energie van de Maaltijd én het contact met onze inwoners en ondernemers warm. We houden u op de hoogte van de voortgang.