Van Receptenboek naar werkprogramma

24-12-2018 194 keer bekeken

De Maaltijd van Zeist heeft veel ingrediënten voor een goed leven in onze gemeente opgeleverd. De vele grote en kleine gesprekken lieten enorm veel betrokkenheid zien. Het is best een klus om de ruim 2.500 recepten een plek te geven in het werk van de gemeente.

Niet alles kan in één keer, en hoe graag we ook zouden willen, het is ondoenlijk om op alle afzonderlijke bijdragen een terugkoppeling te geven. Daarom via deze weg: veel dank voor alle bijdragen! 

Receptenboek in de gemeenteraad

In de vergadering van 4 december 2018 heeft de gemeenteraad het Receptenboek besproken. Er was veel waardering voor de openheid waarmee mensen hun ideeën deelden. De politieke partijen hebben een aantal speerpunten meegegeven voor het vervolg. De raad heeft vervolgens gevraagd aan het college van burgemeester en wethouders om een actieprogramma te maken voor de komende jaren. 
De 10 thema’s, waaronder Meedoen, Wonen en Goed bestuur, zijn verdeeld over de wethouders, passend bij hun portefeuilles. Zij gaan aan de hand van alle recepten de bouwstenen voor het werkprogramma bepalen. Daarbij zullen soms keuzes moeten worden gemaakt, in prioriteit of haalbaarheid.