Dagvangst Maaltijd van Zeist 5 oktober

08-10-2018 161 keer bekeken

Dit is de laatste tussenstand van de opbrengst van de Maaltijd van Zeist. Nog niet alle ideeën zijn verwerkt in deze Dagvangsten. Maar het totaal van alle ideeën en signalen gaan we wél verzamelen in het Receptenboek. Dat verschijnt 12 oktober op deze website.

Hieronder vind je – per thema gerangschikt – in totaal nog eens een kleine vijftig ideeën voor een goed leven in Zeist.

De ideeën komen uit gesprekken, bijeenkomsten, via dit platform www.maaltijdvanzeist.nl, via social media en soms ook gewoon via de mail. Dit zijn de ideeën die binnenkwamen tussen 3 en 5 oktober.

Meer over de Maaltijd van Zeist vind je bij ‘Uitleg over de Maaltijd’.

Daar staat ook hoe het verder gaat met de ideeën (‘recepten’). Welke ideeën kunnen zó worden uitgevoerd? Welke hebben steun nodig van gemeente, of anderen uit de Zeister samenleving? En welke ideeën moeten nog even wachten, of kunnen we uiteindelijk niet uitvoeren?

Overzicht thema's

(klik op een thema om naar de ideeën te gaan)

Vitale wijken  
Veiligheid Zorg voor elkaar
Klimaat Meedoen
Mobiliteit Economie
Financiën Goed bestuur

 

Vitale wijken

Behoefte aan sociale huurwoningen

Gesprek in publiekshal gemeentehuis, 25 september
In het Staatsliedenkwartier/Bosplein is er een tekort aan sociale huurwoningen. Mevrouw wil verhuizen vanwege gezinsuitbreiding maar ze merkt dat dit erg lastig is om een huurwoning te vinden.

Meer groen in het centrum

Gesprek in publiekshal gemeentehuis, 25 september
Er is te weinig groen in het centrum. Als ik mijn hond ga uitlaten is er alleen het Walkartpark. Het valt mij op dat er steeds meer wordt gebouwd en het groen langzaam verdwijnt. Hier moeten we wat tegen doen.

Pleidooi voor meer sámen leven

Gesprek in publiekshal gemeentehuis 25 september
Een inwoner mist de gezelligheid in Zeist. De Zeister samenleving is individualistisch ingesteld. Men zoekt elkaar niet meer op er is geen centrale plek waar je terecht kunt als je klaar ben met je dagelijkse werkzaamheden. Om te wandelen, samen te komen, te winkelen… het is een individualistisch bestaan. Dit zou ook bevorderlijk zijn voor de integratie van immigranten. Het zou de onderlinge acceptatie vergroten.

Meer kunst voor jongeren

Gesprek in publiekshal gemeentehuis 25 september
Een jonge inwoner uit Kerckebosch  zou graag meer kunst voor jongeren in het centrum zien.

Huismeester in gesprek met bewoners Vollenhove

Gesprek in publiekshal gemeentehuis 27 september
Een bewoner van de L-flat in Vollenhove vindt het te druk in Vollenhove. Er wonen te veel mensen bij elkaar en er is voor kinderen niet veel te doen en daardoor gaan ze buren lastig vallen. De gemeente zou afspraken moeten maken met de huismeester en in gesprek gaan met jongeren en ouders.

Ouderen voorlichten over ontwikkelingen in samenleving

Gesprek in publiekshal gemeentehuis 27 september
Ouderen moeten meer meegenomen worden in de ontwikkelingen om eenzaamheid te voorkomen.

Bemiddelende rol gemeente bij huisvesting

Gesprek in publiekshal gemeentehuis 27 september
De gemeente zou zich meer dienen te bemoeien met huisvestiging vanuit het oogpunt van overlast door buren. Daarbij moeten we denken aan een bemiddelde rol.

Meer afvalbakken op de Slotlaan

Gesprek in publiekshal gemeentehuis 27 september
Meer vuilnisbakken op de Slotlaan zou geen overbodige luxe zijn.

Wijkmanager aanspreken

Gesprek Versmarkt Vollenhove 2 oktober
Een inwoonster van de Graaf Adolflaan constateert dat er veel afval ligt naast de containers bij de ingang van de flat (tegenover de school) Mevrouw wist niet van het bestaan van de wijkmanager af. Onze medewerker van de Maaltijd van Zeist heeft toegezegd dit signaal door te geven aan onze wijkmanager die dit op gaat pakken. Hier is winst te behalen door middel van de profilering van het fenomeen wijkmanager.

Verzorgingshuis en meer ouderenwoningen in Den Dolder gewenst

Bijeenkomst Belangenvereniging Den Dolder 2 oktober
Op deze avond werd ingebracht dat er behoefte is aan een verzorgingstehuis en meer aanbod van ouderenwoningen in Den Dolder. Met name op de locatie bij villa Den Engh (dat is niet de gevangenis aan de andere kant van de provinciale weg).

Opstelplaatsen voor de kliko’s

Gesprek met buurtcoach over Abrona/Sterrenberg 2 oktober
Goede voorzieningen om kliko’s te plaatsen op de ophaaldag. Bijvoorbeeld het inrichten van opstelplaatsen voor kliko’s.

Vuilstort in openbare ruimte Beukbergen

Gesprek met projectmedewerker en bewoonster 2 oktober
Handhaving zou meer kunnen toezien en op kunnen laten ruimen.

Clubhuis Beukbergen van vitaal belang

Gesprek met projectmedewerker en bewoonster 2 oktober
Het clubhuis in Beukbergen is enorm belangrijk voor de sociale cohesie binnen de gemeenschap. Dat moet in stand worden gehouden.

Geen bedrijfsvoering in Beukbergen

Gesprek met projectmedewerker en bewoonster 2 oktober
Volgens bestemmingsplan mag er geen bedrijfsvoering (zoals bijvoorbeeld autohandel) plaatsvinden in Beukbergen. Actief handhaven is de manier om dit aan te pakken.


Veiligheid

Overlast hangjongeren bij Abrona/Sterrenberg

Gesprek met buurtcoach over Abrona/Sterrenberg 2 oktober
Er is sprake van overlast door hangjongeren in deze wijk. Het gaat daarbij om geluidsoverlast, drugsgebruik, vandalisme en (drugs)afval dat wordt achtergelaten. Er wordt ook gedeald in de omgeving. Bewoners van Abrona worden hiervoor benaderd en misbruikt. Soms als gebruiker. Soms als koerier. De bewoners van Abrona voelen zich hierdoor onveilig en angstig. Het vermoeden is dat de jongeren afkomstig zijn uit Soesterberg, waar de hangplek is verdwenen. Abrona wil dit graag oplossen in overleg met de gemeente, de gemeente Soest en de jongeren.

Parkeeroverlast

………………..
Handhaving is vereist omdat er op straat geparkeerd wordt en niet in de daarvoor bestemde vakken. Er wordt ook te hard gereden. Verkeersremmende maatregelen en handhaving zouden een oplossing kunnen zijn. Tenslotte zou Handhaving op moeten treden tegen mensen die (soms gevaarlijke) honden los laten lopen. Dit alles zou het gevoel van veiligheid vergroten.

Vinger aan de pols houden in Beukbergen

Gesprek met projectmedewerker en bewoonster 2 oktober
Bij de bewoners is de vrees dat als het project afgerond is, er weinig aandacht, controle en toezicht zal zijn vanuit de gemeente  waardoor de wijk zal verloederen. Zorg dat de goede relatie tussen de gemeente en Beukbergen een duurzame is. Mensen voelen zich enorm veilig binnen Beukbergen. De sociale contacten zijn talrijk en de binding is groot. Men let op elkaar maar spreekt elkaar niet aan op overlast. Daar is ruimte voor verbetering.

Veiligheidsvraagstuk Den Dolder gedomineerd door Anne en Fivoor/Altrecht

Belangenvereniging Den Dolder 2 oktober
Het thema veiligheid wordt in Den Dolder gedomineerd door de moord op Anne Faber. Bewoners maken onderscheid tussen de interne situatie binnen en buiten de kliniek van Fivoor/Altrecht. Ze begrijpen dat het verbeterplan tijd nodig heeft om effect te sorteren. Er is grote behoefte aan meer gekwalificeerd personeel bij Fivoor/Altrecht. Er moet meer toezicht gehouden worden op drugsgebruik in het dorp. De cliënten van Altrecht die zich bij de AH ophouden hebben geen begeleider. In het verleden was dat wel het geval en dat gaf meer vertrouwen. Er hebben nare voorvallen plaatsgevonden. Het dealen van drugs is verplaatst van het terrein naar het station Den Dolder en voor de AH. Een bewoonster durft ’s nachts niet meer van het station naar huis te fietsen. Er zijn ook andere geluiden te horen zoals van een bewoner, die al 40 jaar positieve ervaringen heeft en meerdere keren per week het terrein bezoekt.

Vroeger was de Willem Arntshoeve onderdeel van het dorp maar die tijd is voorbij. Die interactie is er niet meer en dat vinden de bewoners jammer. De bewoners vinden het belangrijk dat de politiek een duidelijk signaal afgeeft over de communicatie naar het dorp. Die schiet tekort. Bewoners willen in detail geïnformeerd worden over het patiëntenbestand.

Bewoners willen dat de inspectie de uitvoering van het verbeterplan beter volgt en dat de uitkomsten vaker gecommuniceerd worden. Bewoners vinden dat de cliënten in de kliniek recht hebben op een goede verzorging. Door de bezuinigingen en het gebrek aan gekwalificeerd personeel kan dat nu niet geboden worden. Het kwaliteitszorg systeem moet op orde zijn. Indien de kliniek het kwaliteitszorgsysteem niet op orde heeft moet de gemeente aan de bel trekken. 


Zorg voor elkaar

Oprichting Scheidingsloket

Broodlokaal 1 oktober
Een inwoonster wijst op de noodzaak van meer woningen in het betaalbare segment, voor mensen die uit elkaar gaan. Wanneer je te veel verdient om in aanmerking te komen voor sociale huur, maar te weinig om in de particulier sector te huren, heb je een groot probleem. Ook als je ingeschreven staat bij een woningbouwvereniging, moet je nog steeds meer dan 6 jaar wachten totdat je aan de beurt bent voor een woning. Een idee waar ze al een tijdje mee rondloopt is het oprichten van een ‘scheidingsloket’. Een soort steunpunt voor mensen die alleen komen te staan, waar je terecht kunt voor allerhande informatie over rechtsbijstand, wonen, psychische hulp, etc. Ze wil zoiets met hulp van de gemeente graag beginnen!

Dagbestedingen voor psychiatrisch patiënten

Versmarkt Vollenhove 2 oktober
Een psychiatrisch (ambulant) verpleegkundige werkt in De Loods op de Joh. van Oldebarneveltlaan en in De Garage in Den Dolder. Nu de zorg steeds minder binnen plaats vindt, zijn dit soort dagbestedingen extra van belang. Het is van belang dat ze blijven bestaan. Het zouden er best  meer mogen zijn..


Klimaat

Natuur en wonen

Broodlokaal 1 oktober
Met elkaar nadenken over de balans in het krachtenveld van natuurbelang versus eigenarenbelang. Een inwoonster heeft daar slechte ervaringen mee die resulteerden in hoge advocatenkosten. Daar valt iets te winnen.


Meedoen

Jongeren en uitgaan

Broodlokaal 1 oktober
Twee tieners van 15-16 jaar wijzen op  De  Peppel waar van alles te doen is voor jongeren. Maar ze hopen wel dat dit zo blijft. Ze hebben ook nog een idee voor 1e Dorpsstraat op uitgaansavonden: er zouden dixies moeten komen. De wc’s binnen zijn namelijk smerig en wildplassen is verboden. (vriendinnen van de meisjes hadden hiervoor een boete gekregen)


Mobiliteit

Fietspaden in centrum en Kerckebosch

Gesprek in publiekshal gemeentehuis  25 september
Een inwoonster is niet de tevreden met de nieuwe inrichting van het centrum en van Kerckebosch. Ze stoort zich het meest aan de afwerking van de nieuwe paden. Die zijn voor veel ouderen gevaarlijk. Ook snapt ze niet waarom het allemaal zo lang moet duren.

Handhaving rond fietsers op de stoep

Gesprek in publiekshal gemeentehuis 27 september
Zeist zou meer handhavers kunnen gebruiken. Wandelaars ervaren last van mensen die op de stoep fietsen. Er wordt hier te weinig op gecontroleerd.

Terrassen en fietspaden

Gesprek in publiekshal gemeentehuis 27 september
In het centrum zijn de terrassen te groot geworden en gaan gedeeltelijk over in het fietspad. Het is nu lastig lopen ook langs de tafels.

Voorzieningen voor mobiliteit van ouderen

Gesprek in publiekshal gemeentehuis 27 september
Er moeten voorzieningen komen voor ouderen die niet zelfstandig kunnen reizen.

Infoavond over autogebruik en parkeren bij de scholen in Kerckebosch Noord

Gesprek in publiekshal gemeentehuis 27 september
Bij de scholen in Noord-Kerckebosch zijn weinig parkeerplekken. Handhaving deelt daarbij ook nog eens gemakkelijk boetes uit. De taxiplaats wordt als positief ervaren. De parkeerplakken naast school zijn nu alleen voor docenten. Een ouder/info avond hierover zou mogelijk kunnen helpen. Dan kunnen we mogelijke parkeerplekken bekijken en bepalen wie echt met auto moet komen omdat er geen alternatief is en wie niet?

Wegwerkzaamheden in Crosestein

Gesprek in publiekshal gemeentehuis 27 september
Een inwoonster van Crosestein vindt dat er te veel tegelijk aan de weg wordt gewerkt en dat levert een gevoel van onveiligheid op.

Verkeersveiligheid Beukbergen

Gesprek met projectmedewerker en bewoonster 2 oktober
Het kruispunt van de N-weg en de Beukbergenlaan is niet overzichtelijk en gevaarlijk voor fietsers. Het kruispunt zou opnieuw beoordeeld en aangepast moeten worden. Hardrijders en foutparkeerders zouden door Handhaving aangesproken moeten worden.

In ontwikkelingsfase verkeersremmende maatregelen afstemmen met hulpdiensten

Bijeenkomst Den Dolder 1 oktober
Er worden veel verkeersremmende maatregelen getroffen zoals verkeersdrempels. Hulpdiensten kunnen hier veel last van ondervinden, vooral op de hoofdwegen die zij gebruiken om de wijken in Zeist te kunnen bereiken. Een oplossing zou het aanleggen van bus-sluizen kunnen zijn. Houd er daarbij rekening mee dat voor een ambulance andere eisen gelden. Dit is immers een gewone personenauto. Beter is het om de brandweer of de hulpdiensten al in een vroeg stadium te betrekken bij de ontwikkelingen die gaan plaatsvinden aan een weg.

Ban de auto uit op het Emmaplein

Bijeenkomst Den Dolder 1 oktober
De veranderde situatie voor de Albert Heijn aan het Emmaplein wordt als gevaarlijk gezien en is onacceptabel. De shared-space maakt het onoverzichtelijk. Het verkeer schiet alle kanten op en veel mensen weten niet waar ze zich moeten begeven. Als de brandweer hier met een sirene aan komt rijden is er vaak paniek en ontstaat een onoverzichtelijke situatie. De oplossing is wellicht aanstaande. De auto mag hier in de toekomst niet meer rijden. Dat zal de verkeerssituatie mogelijk overzichtelijker maken. De huidige situatie geeft onrust en teveel prikkels (zeker als je minder valide bent of ouder)

Waarschuwingsborden voor overstekende E-bikers

Bijeenkomst Den Dolder  1 oktober
Oversteekpunten vanuit bosrijke gebieden leveren (vooral sinds de komst van de E–bike) de nodige gevaarlijke momenten op. Het is voor een auto vaak bijna niet te overzien hoe snel deze fietsers ineens uit het bos tevoorschijn komen. E-bikes gaan daarbij nog eens behoorlijk harder dan een gewone fietsers.

Een oplossing kan zijn om eerder in het bos al aan te geven dat er een oversteekpunt aankomt.

Fietspaden breder maken

Bijeenkomst Den Dolder  1 oktober
Op fietspaden zijn tegenwoordig voertuigen te vinden met veel meer variabele snelheden. Denk aan de fietser, de snorfiets, de E-bike en soms nog de scooter. Er vinden veel meer inhaalacties plaats op de smalle fietspaden. Denk bijvoorbeeld aan de Baarnseweg of Austerlitz. Fietspaden zijn nu vaak smal en onduidelijk aangegeven.  Een oplossing kan zijn om de fietspaden breder te maken. Om het duidelijk en veilig te houden kunnen de fietspaden behalve breder ook veel duidelijker gemarkeerd worden.

Maak auto te gast meetbaar

Bijeenkomst Den Dolder 1 oktober
Tijdens deze bijeenkomst waren veel mensen er vóór om fietsers in Zeist voorrang te geven en om meer gebieden te creëren waar de auto echt te gast is. Een dynamisch verkeersmanagementsysteem zou ook een goed idee zijn. Hiermee wordt op een betreffende locatie gemeten van welk vervoersmiddel er het meeste gebruik wordt gemaakt. Deze groep krijgt dan voorrang. Hierbij kan zelfs nog gebruik gemaakt worden van regensensoren. Deze zorgen ervoor dat bij regen de fietser alsnog voorrang krijgt.

Bescherm overstekende scholieren

Bijeenkomst kernteam Mobiliteit 1 oktober
Er zijn locaties in Zeist waar veel fietsende scholieren met groepen tegelijk oversteken. Bijvoorbeeld op de Blikkenburgerlaan/Schoonrewoerd en op weg naar de De Breul/Kerckebosch. Dit levert een chaotische situatie op en maakt het erg onoverzichtelijk en onveilig. Een oplossing kan éénrichtingsverkeer zijn, maar dat kan ook een averechts effect hebben. Juist meer verbreding voor de fietser en een duidelijke situatie scheppen zal meer overzicht geven.

Rotonde A28/Zandberglaan overzichtelijker maken

Bijeenkomst kernteam Mobiliteit 1 oktober
De rotonde bij de A28/Zandbergerlaan is onduidelijk. Vaak weten mensen niet waar ze heen moeten, belanden op de verkeerde baan en schrikken. Wanneer ze dat willen herstellen, gaat het mis. Daarnaast is hier geen fatsoenlijke manier om de rotonde over te steken of zelfs om met de fiets bij het gemeentelijke afvaldepot te komen. Ruimschoots voor de rotonde moet al duidelijk worden aangegeven hoe de situatie is en welke de keuzes zijn op de rotonde.

Aandacht voor ontsluiting Zeist

Bijeenkomst kernteam Mobiliteit 1 oktober
Veel ontsluitingswegen in Zeist als de Koelaan of Amersfoortseweg lopen geregeld vast. Tijdens de spits staat het hier helemaal vast. Bij File op de A28 kom je Zeist bijna niet in en rond 17.00 uur kom je Zeist bijna niet uit. Ook voor hulpdiensten is dit een probleem. Bij station Driebergen lijkt het probleem grotendeels opgelost door de spoorwegonderdoorgang.

Verbeter doorstroming voor de spoorwegovergang Den Dolder

Bijeenkomst Den Dolder 1 oktober
Bij de spoorwegovergang bij Den Dolder en de winkels is er sprake van een zeer gevaarlijke situatie. Hier loopt het verkeer geregeld vast. Vaak zijn er verkeersregelaars. Maar ook dan blijft het stroperig lopen. Men zoekt, blijft staan en veroorzaken een onoverzichtelijke en gevaarlijke situatie. Oplossingen kunnen zijn het verbreden van de weg en meer parkeerplaatsen .

Verbreed de weg op de Weeshuislaan en Bothalaan

Bijeenkomst Den Dolder 1 oktober
De weg op de Weeshuislaan en Bothalaan is veel te smal. Als hulpdienst is er moeilijk doorheen te komen, maar ook voor andere grotere vervoersmiddelen.

60 kilometer op de provinciale weg Den Dolder

Bijeenkomst Den Dolder 2 oktober
Bewoners willen dat snelheid op de provinciale weg van 80 naar 60 km/uur gaat.


Economie

Ondernemer en de wegwerkzaamheden aan de Slotlaan

Broodlokaal 1 oktober
Een vrouwelijke ondernemer aan de Slotlaan heeft veel last van de langdurige wegwerkzaamheden aan de Slotlaan. Ze merkt dit aan de aanloop. Die is minder. De werkzaamheden zouden sneller uitgevoerd moeten worden.


Financiën

---


Goed bestuur

Her-nummerring Tiendweg

Broodlokaal 1 oktober
Adreswijziging op Tiendweg (in verband met de her-nummering is zonder overleg gegaan. Er was geen inspraak mogelijk. Dat zou ook anders kunnen.

Ingang gemeentehuis graag vriendelijker voor mindervaliden

Open huis op het gemeentehuis 3 oktober
Vandaag is de dag van de toegankelijkheid. Er zijn veel mindervalide mensen in het gemeentehuis die vandaag testen hoe toegankelijk Zeist is. Het blijkt soms een hele uitdaging om als minder valide in het gemeentehuis te komen. Bij de gehandicapten toegang moet een bocht gemaakt worden. Voor sommige scootmobielen is dit een hele uitdaging.


Terug naar het begin van de pagina