Dagvangst Maaltijd van Zeist (27 september tot en met 1 oktober)

03-10-2018 181 keer bekeken

De ideeën voor een goed leven in Zeist blijven binnenkomen. Hier vind je – per thema gerangschikt – in totaal meer dan dertig nieuwe ideeën. Deze zijn binnengekomen tussen 27 september en 1 oktober.

Laat je inspireren door deze ideeën en vul ze aan met je eigen idee voor een goed leven in Zeist! Dat kan online via www.maaltijdvanzeist.nl, of bij één van de bijeenkomsten. Die vind je in de agenda op die site.

De ideeën komen uit gesprekken, bijeenkomsten, via het platform www.maaltijdvanzeist.nl, via social media en soms ook gewoon via de mail. Alle ideeën worden verzameld in een ‘Receptenboek’.

Meer over de Maaltijd van Zeist vind je bij ‘Uitleg over de Maaltijd’.

Daar staat ook hoe het verder gaat met de ideeën (‘recepten’). Welke ideeën kunnen zó worden uitgevoerd? Welke hebben steun nodig van gemeente, of anderen uit de Zeister samenleving? En welke ideeën moeten nog even wachten, of kunnen we uiteindelijk niet uitvoeren?

Wil je ook je idee aandragen of reageren op bestaand idee? Maak een account aan en ga je gang!

Overzicht thema's

(klik op een thema om naar de ideeën te gaan)

Vitale wijken Toekomstbestendig wonen
Veiligheid Zorg voor elkaar
Klimaat Meedoen
Mobiliteit Economie
Financiën Goed bestuur

 

Vitale wijken

Sociale binding

Persoonlijk gesprek, tussen 24 en 28 september
Sociale binding in de wijk is erg belangrijk voor een veilige omgeving/veilig klimaat.

 • Onder andere door gebruik buurt-whatsapp
 • Goede contacten in de buurt
 • Afspraken maken in de buurt over de sociale controle

Woningbouwvereniging en gemeente zouden hier nog meer aandacht aan moeten geven. Meer promoten, of hulp bieden bij de promotie. Zodat ook de ‘niet-bekenden’ zich aansluiten.

Jongeren motiveren

Persoonlijk gesprek, tussen 24 en 28 september
De indiener van dit idee is vrijwilliger en is zeer actief. Zijn eigen buurt is nu netjes, vroeger was het schandalig. Hij spreekt kinderen aan op hun gedrag. Hij heeft een uitgesproken opvatting hoe je jongeren moet aanspreken en moet motiveren. Bijvoorbeeld door wedstrijden te organiseren, of ze een filmpje te laten maken, muziek te maken. Hij maakt de vergelijking met een witte wolf in Rusland, die bijna uitgestorven was en door zijn vertrouwen te winnen met voedsel weer in aantal toeneemt. Zo dien je ook jongeren te motiveren door activiteiten aan te bieden die aansluiten bij hun interesses. Jongeren die toch niet luisteren moeten behandeld worden en naar een psychiater, want dan is er iets mis met ze.

Sociale contacten in de wijk

Diepte-interview Dag van de Brandweer, 29 september
De samenwerking met de politie loopt niet. Wijkagenten zijn nauwelijks aanspreekbaar en/of reageren niet.  Ook ziet hij dat de instroom van de nieuwe bewoners verandert, meer mensen van buitenlandse afkomst. Hij signaleert daardoor minder discipline in het aanbieden van afval, veel zooi daardoor. Ook de sociale cohesie mede daardoor verwaterd.

Sociale contacten zijn belangrijk, door “nieuwe bewoners” is dit minder geworden. Gemeente zou rol kunnen oppakken en nieuwe bewoners meer voorlichting kunnen geven over nut/noodzaak sociale contacten t/m buurtwhatsapp. + bewoners meer aanspreken/informeren/opvoeden over de “normale” normen en waarden in een wijk.

Speelmogelijkheden in de wijk

Diepte-interview Dag van de Brandweer, 29 september
Wat ontbreekt in de omgeving Couwenhoven is een wat leukere en grotere speelvoorziening voor de kinderen. We willen graag deze speelvoorzieningen, waarbij ook ouderen sociale contacten kunnen leggen.


Toekomstbestendig wonen

Woonmogelijkheden voor middeninkomens

Duurzaam op Dreef, 26 september
Voldoende aanbod huur en koop voor middeninkomens. Voor ouderen ook met ruimte voor samenwonen met anderen. Zorgen dat vraag/aanbod elkaar kan vinden.


Veiligheid

Een veilig gevoel

Persoonlijk gesprek, tussen 24 en 28 september
In de wijk Griffensteyn heerst een veilig gevoel. Dit houdt wel op bij de grenzen van de wijk. Dat zou kunnen verbeteren door de sociale veiligheid rond de fietstunnel naar de Clomp te verbeteren. Bijvoorbeeld door de verlichting van de tunnel te verbeteren, en iets te doen aan jongeren die zich ophouden rondom deze locatie. Ook helpt het als de wijken schoner worden gehouden, dat geeft ook een veiliger gevoel. Bewoners van andere cultuur, geeft toch ook een minder veilig gevoel.

Meer verlichting op fietspaden en in (brand)gangen

Persoonlijk gesprek, tussen 24 en 28 september
In de donkere avonden zijn vooral veel fietspaden onverlicht, wat toch een onveilig gevoel geeft. Dit geldt voor het gehele grondgebied van Zeist.

De donkere gangen in de woonwijken, brandgangen achter de woningen, deze zouden ook beter verlicht moeten worden. Alles wat donker is, niet overzichtelijk is, geeft een gevoel van angst. Gemeente kan hier bijvoorbeeld schriklampen ophangen.

Verkeersveiligheid / verkeersoverlast

Persoonlijk gesprek, tussen 24 en 28 september
Er is in Zeist behoorlijk wat overlast door hardrijders (b.v. in de Burgemeester Patijnlaan), dubbel- en foutparkeerders (bij ophaalmomenten bij scholen), slecht onderhouden wegen en fietspaden. Dat draagt bij aan onveiligheid. De gemeente kan dit oplossen door handhaving, voorlichting of voorzieningen te treffen. Wat betreft voorzieningen: verkeersremmende maatregelen (b.v. eenrichtingsverkeer, drempels, 30km zone) helpen onvoldoende.

Verkeer op de Bergweg/Geroplein

Persoonlijk gesprek, tussen 24 en 28 september
Deze inwoner pleit ervoor dat verkeersdeelnemers meer rekening houden met de omgeving waar ze rijden. De inwoner ervaart veel overlast van hardrijders (automobilisten en motorrijders), voornamelijk vanaf het Geroplein richting de Bergweg), asociaal weggedrag van voornamelijk automobilisten in de ochtendspits en veel overlast van harde muziek in  de vroege morgen van diverse automobilisten. Vluchtheuvels en weg versmallingen bieden onvoldoende verkeersremmend effect.

Tegengaan overlast hangjongeren

Persoonlijk gesprek, tussen 24 en 28 september
Gemeente en politie zouden meer moeten doen om overlast door hangjongeren aan te pakken. Buurt durft/kan het niet. Het geeft een angstig gevoel als er een grote groep staat (vaak ook onbekenden, durven we niet aan te spreken).

Meer ondersteuning voor kinderen met migratie-achtergrond

Persoonlijk gesprek, tussen 24 en 28 september
Gemeente en scholen zouden kinderen met een migratie-achtergrond meer aandacht en hulp moeten bieden. Volgens deze persoon wil de wijk graag een gemixte samenleving, maar men ziet dat bijvoorbeeld op school het percentage “buitenlandse Nederlanders” afneemt. Daar maken ze zich zorgen om. Het is moeilijk om contact te krijgen met deze groep. Het is een groep met andere normen en waarden, bijvoorbeeld kinderen worden op jonge leeftijd erg vrij gelaten (bijvoorbeeld 6 jarige alleen buiten tot 21u). Ouders kunnen vaak kinderen ook niet helpen met huiswerk, waardoor kinderen achterblijven.

Voorlichting via scholen over brand- en inbraakveiligheid

Interview met adviseur van adviesbureau, op Open Dag van de Brandweer, 29 september
Project Brandwijzer op scholen invoeren. Kinderen krijgen middels project uitleg over brandveiligheid thuis en worden gevraagd om vervolgens middels een checklist hun eigen woning te inspecteren. Mooie manier om snel veel woningen gecheckt te krijgen tegen minimale kosten.

Hetzelfde geldt voor het Project Politiekeurmerk Veilig Wonen. Zou zowel via vergelijkbaar project op scholen kunnen.

Eerder openheid over verwarde personen overlastgevende gezinnen in een wijk

Persoonlijk gesprek, tussen 24 en 28 september
Deze persoon wil eerder worden geïnformeerd, beter aangesloten in het geval er een verward persoon of een overlastgevend gezin in de buurt komt wonen. Laat de buurt meedenken. Laat ook weten wat de hulpinstanties doen in het traject, bij wie bewoners overlast kunnen melden. Graag ook met terugkoppeling van het resultaat.

Website en app over brandveiligheid

Diepte-interview Open Dag van de Brandweer, 29 september
Voor Zeist zou er ook een website moeten komen als www.zorgzaamsoest.nl Dit is een site met enerzijds alle info rond veiligheid, polls, forum en digitaal meldpunt. Zou de gemeente Zeist ook kunnen organiseren. Tip: ontwikkel website www.veiliginzeist.nl, met ook een app erbij voor op de mobiele telefoon.

Omheining De Grift vervolmaken

Persoonlijk gesprek, tussen 24 en 28 september
De Grift (rivier/sloot door de wijk) is op sommige plekken afgehekt en op andere plekken niet. Dit is gevaarlijk voor kleine kinderen.

BHV- en AED-cursussen aanbieden

Diepte-interview Open Dag van de Brandweer, 29 september
BHV (bedrijfshulpverlening) en AED (reanimatie) cursussen en eventueel controles uitbreiden bij instellingen (zorginstellingen, scholen, verenigingen, et cetera) in Zeist.

Aandacht voor wandelend publiek tijdens verbouwing de Clomp

Persoonlijk gesprek, tussen 24 en 28 september
Een inwoner ergert zich wel aan de verbouwing van De Clomp. Een oudere bewoner van de Vogelwijk was verdwaald, kon lopend niet meer de weg vinden. Liep overal vast. Daarover was hij geëmotioneerd.


Zorg voor elkaar

Meer investeren in huishoudelijke hulp

Mail, 24 september
Ik wil graag aandacht voor het probleem van de huishoudelijke hulp via de WMO. Zoals het met ingang van 1 januari 2019 geregeld is, is voor veel mensen rampzalig. De rijke mensen lachen zich een hoedje omdat zij maar heel weinig eigen bijdrage hoeven te betalen. Twee uur huishoudelijke hulp is gewoon te weinig en mensen hebben de energie of het vermogen niet om dat op een andere manier op te lossen. Gewoon doffe ellende. Een goede hulp is ook een medicijn tegen de eenzaamheid.


Klimaat

Kapregels en herplantplicht bomen

Bijeenkomst Duurzaam op Dreef, 26 september
Regels voor bomen kappen en aanscherpen herplantplicht. Meer voorlichting als mensen een boom planten en zorgen voor meer bewustwording. Zorgen over het effect van het loslaten van kapvergunningen en herplantplicht. Inclusief zorgen over het effect op biodiversiteit (minder insecten en vogels).

Padden

Duurzaam op Dreef, 26 september
Meer aandacht voor bijvoorbeeld paddenverbindingen.

Onderhoud groen door bewoners

Interview Open Dag van de Brandweer, 29 september
Onderhoud groen: Bewoners willen dat zelf doen maar maatwerk lukt niet, dan moet de hele straat mee doen en de bewoners moeten dan zelf enquêteren. Er is behoefte aan hulp bij het organiseren van het groenonderhoud.

Afvalcontainers voor het plastic

Facebook, 27 september
Misschien een idee om voor het plastic afvalcontainers te gaan gebruiken. Je kunt de zakken wel ophangen, maar onze ervaring is dat vogels ze alsnog open pikken en je dus met veel troep op straat en in je tuin zit. Afvalzakken op straat... niet echt iets van deze tijd meer lijkt me.

GFT-bakken terugplaatsen

Facebook, 28 september
Op de Laan van Vollenhove (Montessoriflat) heeft de gemeente alle groene bakken verwijderd waardoor wij alleen nog in de restbak (ondergronds) kunnen deponeren. Idee: containers voor groene bakken (GFT) daar terugplaatsen.

Betalen per afvalleging

Facebook, 28 september 2018
Idee voor stimuleren afvalscheiding: betalen per leging is de makkelijkste oplossing voor iedereen die geen ondergrondse container gebruikt.


Meedoen

Gratis voorschool om taalachterstanden te voorkomen

www.maaltijdvanzeist.nl - 29 september
Het idee is dat de voorschool voor de kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen gratis wordt. Dit om taalachterstanden te voorkomen. Een ervaringsdeskundige maakt zich al langer zorgen over de toenemende tweedeling in de maatschappij. Eén van de achterstanden heeft te maken met taal. Er zijn kinderen die op 4-jarige leeftijd pas voor het eerst in aanraking komen met de Nederlandse taal. Tegen die tijd hebben zij al veel achterstand opgelopen. De gemeente Zeist kent een Subsidieregeling Peuteropvang en Voor – en Vroegschoolse Educatie, maar daar wordt onvoldoende gebruik van gemaakt.

Brandweervrijwilligers werven onder mensen in bijstand of Wajong

Interview Open Dag van de Brandweer, 29 september
Het werven van brandweervrijwilligers is lastig. Dit brengt risico's met zich mee voor de veiligheid wegens mogelijke onderbezetting. Misschien mogelijkheid voor de gemeente om te kijken of er vanuit de gemeente doelgroepen zijn (bijstand, wajong) die hierin betrokken kunnen worden?

Gemeente betaalt ouderbijdrage

Persoonlijk gesprek, tussen 24 en 28 september
De ouderbijdrage voor school is voor een aantal ouders een probleem, vooral als er meerdere kinderen zijn. Zij stelt voor dat de gemeente de scholen meer geld geeft voor het organiseren van activiteiten, zodat de ouders geen bijdrage hoeven te betalen. Als ouders geen geld hebben, moeten ze naar de gemeente. Dat vindt ze te belastend en ze vindt het beter als iedereen gelijk is.


Mobiliteit

Signalen over Brugakker

Persoonlijk gesprek, tussen 24 en 28 september

 • Eén van de grootste irritatiepunten zijn de bomen van de gemeente welke strak op de erfgrens van de bewoners staan en waarvan de wortelgroei de tuinen van de bewoners ernstig beschadigd.
 • Zwerfvuil wat wordt verspreid door de jeugd welke niet uit de directe omgeving komen.
 • De meeste bewoners durven geen weerwoord te gegeven als er overlast is of als er zaken in de directe omgeving worden vernield. Men is bang voor represailles.
 • Verkeersoverlast door hardrijders in een woonwijk 30km zone. De wens is om de maximum snelheid in de woonwijk terug te brengen naar max.15km per uur.
 • Slecht onderhoud van voetpaden en woonerven.
 • Belemmering van doorgaand verkeer en hulpdiensten, vanwege het feit dat er in bepaalde delen aan twee zijden van de straat wordt geparkeerd.
 • Het onderhoud van het gemeentelijk groen wordt als zeer matig en onprofessioneel ervaren.
 • Hangjongeren welke tot diep in de nacht op de diverse speelgelegenheden rondhangen.

Ergernissen en knelpunten rond verkeer in de wijk Wilhelminapark

www.maaltijdvanzeist.nl - 27 september
De verkeerscommissie van de buurtvereniging "Rond Het Wilhelminapark" heeft op 3 februari 2017 een rapport uitgebracht met de titel "Wijkverkeersplan fase 2, Inventarisatie van knelpunten en ergernissen in de wijk Wilhelminapark. Dit rapport is al vele malen besproken met wethouders en ambtenaren van de gemeente Zeist. Ondanks vele toezeggingen is er niets gebeurd met de genoemde knelpunten uit dit rapport. Bij deze willen wij weer aandacht vragen van de inhoud van dit rapport. Helaas is het niet mogelijk een bijlage bij dit onderwerp toe te voegen. Het rapport zenden wij u op verzoek graag nogmaals toe.

Herinrichting 2e Hogeweg (‘De racebaan door het centrum’)

www.maaltijdvanzeist.nl  - 1 oktober
In het hele centrum van Zeist en ook veel wijken buiten het centrum geldt een 30 km zone, behalve op de 2e Hogeweg. Ook is hier pas nog een nieuwe laag op het asfalt aangebracht waardoor er veel meer lawaai is ontstaan. Weg, fietspad en stoepen zijn te smal. Weg en fietspad zijn te druk. Het autoverkeer (heel veel vrachtverkeer en bussen) veroorzaken heel regelmatig schade aan geparkeerde auto’s. En er wordt veel te hard gereden! De drukte neemt toe door het afsluiten van de 2 de Dorpstraat in het weekend, nu komen de hard scheurende jongeren over de 2e Hogeweg. Op de kruising Hogeweg/Slotlaan gebeuren veel ongelukken door een zeer onoverzichtelijke situatie. Kortom hier moet echt iets gebeuren volgens mij, te beginnen met een 30 km zone maar ook aanpassingen in de weg zijn noodzakelijk.

Maatregelen voor de A28 (‘Minder fijnstof en geluidsoverlast’)

www.maaltijdvanzeist.nl  - 30 september
Als inwoner van Zeist-Noord is voor een prettige leefomgeving een vermindering van fijnstof en geluidsoverlast een belangrijk punt. Er wonen, werken en scholen duizenden mensen in Zeist binnen enkele honderden meters van de A28 (en andere grote verkeersaders). Rijkswaterstaat, zorg ervoor dat volgens de modellen de fijnstofbelasting altijd net onder het wettelijk maximum blijft (ruim boven de gezondheidsgrens van de WHO) en iedereen in Zeist-Noord kan je vertellen wanneer bijvoorbeeld de TT in Assen is. Het recept voor een betere leefomgeving is hier vrij simpel: 80 km/h maximumsnelheid met trajectcontrole. Overkappen mag ook - maar dat recept is meer een 3-sterren recept.

Maurikstraat weer open (bereikbaarheid gemeentehuis)

www.maaltijdvanzeist.nl  - 24 september
Sinds enkele jaren is het gemeentehuis voor fietsers die vanaf Zeist-West komen niet meer via de Maurikstraat achterom bereikbaar. In plaats daarvan wordt men geacht via de Montaubanstraat of de Lageweg het huis van de gemeente en de voorzieningen van Figi te bereiken. Dat zijn omwegen die fietsers niet waarderen. Ik heb de vraag al bij het begin van de door bouwwerkzamenheden ontstane situatie bij de gemeente neergelegd, maar nooit antwoord c.q. een oplossing daarvoor vernomen.


Economie

Lokale circulaire munt

www.maaltijdvanzeist.nl, 28 september
Vanuit Samen Duurzaam Zeist is het project opgestart voor een lokale circulaire munt. Ondernemers en instellingen gaan meer onderling zaken doen en we gaan inzetten op meer lokale bestedingen van consumenten. Zo blijven de munten hier. Het is al mogelijk met bestaande bewezen en veelgebruikte middelen van Circuit Nederland.

We zijn nu eerst vooral op zoek naar deelnemende ondernemingen en instellingen, waaronder ook de gemeente. In 2019 dan de inwoner erbij!

Deelnemers zijn al (binnenkort) onder meer de Triodos Bank, Augias Schoonmakers, De Bio Basis, Rijwielpaleis Zeist, Prisco's webdesign, Duurzom, Mirkle en Ondernemershuis Zeist. Meer weten? Kijk op het forum!


Financiën

Nog geen recepten/ideeën


Goed bestuur

Motiemarkt

Twitter, 28 september
Idee: Motiemarkt. De gemeenteraad organiseert een motiemarkt, om inwoners op een creatieve en constructieve manier te betrekken bij de besluitvorming van de raad. De raad wil onderzoeken of een motiemarkt een geschikt middel hiertoe is.

Een motiemarkt heeft de uiterlijke vorm van een gewone markt met kraampjes, waarachter inwoners staan die een idee hebben voor de gemeente. De raadsleden lopen over de markt. Het is aan de inwoners om raadsleden te overtuigen van hun ideeën. Als een raadslid overtuigt raakt van zo’n idee, kan hij of zij dat idee adopteren. Het raadslid sluit dan samen met de initiatiefnemer een overeenkomst, waarbij zij samenwerken aan een motie (een formeel middel om een discussiepunt voor te leggen in een vergadering) of een amendement (middel om een raadsbesluit te wijzigen).

Participatie

Bijeenkomst Duurzaam op Dreef, 26 september
Neem je eigen beloftes serieus. Óf doe het samen met inwoners en volg dan ook het advies of kies als politiek en schep dan ook geen verwachtingen.

Terug naar begin pagina