Terugblik Maaltijd

We nemen je graag mee in een impressie van de activiteiten rond de Maaltijd van Zeist.

Dag 1 woensdag 20 november

Ontbijt op basisschool De Sluis

Leerlingen droomden over elektrisch zelfrijdende taxi’s en carpoolen naar school. Maar ook speeltoestellen die energie kunnen opwekken werd als mooi toekomstidee naar voren gebracht. De kinderen hebben tekeningen gemaakt en samen met raadslid Bram Bouwman (op gitaar) liedjes gezongen.

Ontbijt op basisschool Het Spoor

Kinderen hebben het levensgrote Toekomstboek gevuld met hun toekomstwensen. 

Stellingen op De Breul en Het Herman Jordan

Met middelbare scholieren is gesproken over de toekomst van Zeist aan de hand van stellingen. Bij De Breul zouden veel leerlingen in de toekomst wel in Zeist willen blijven wonen vanwege de goede voorzieningen. Ze hebben wel zorg over de betaalbaarheid van de woningen en passend werk. Verder wensen ze meer evenementen voor hun leeftijdscategorie. Ze willen een eigen auto rijden, maar dan wel elektrisch. Er is ook gesproken over sociale veiligheid en je veilig kunnen verplaatsen in de gemeente.

Netwerkborrel Wijkgericht Werken

Partners (corporaties, Meander Omnium en politie), CJG, Sociaal Team, raadsleden, collega´s en bewoners gingen in gesprek over hoe het 'samen leven' er in de toekomst uit zal zien. 

Gesprek met de leerlingenraad van de Comeniusschool

Zij kwamen met leuke ideeën over afval: Geef een kadootje als je het netjes inlevert, of laten we van afval kunst maken. Verder had een leerling een wens voor meer kleur in de straat want “het is zo grijs in Zeist”.

Dag 2 zaterdag 23 november

Gesprekken bij het Kunstenhuis

Hier waren veel jonge ouders (aan het wachten op hun kinderen die bijvoorbeeld balletles hadden).  Mensen ervaren Zeist als een prettige gemeente, een fijne groene omgeving met veel faciliteiten (waaronder bibliotheek, zwembad, het Kunstenhuis). Vooral het groen wordt als zeer waardevol ervaren. Extra woningen zijn nodig, maar niet ten koste van groen. De hoogte in mag best, maar niet zoals in Vollenhove. Kijk wel naar Kerkebosch, dat is een mooie vorm van wonen en groene kwaliteit. Waar aandacht voor werd gevraagd waren o.a. de problematiek rond lange wachtlijsten voor basisscholen, de leegloop van winkels in het centrum, meer zonnepanelen en fietspaden waar ook e-bikes kunnen rijden.

In gesprek rond Blik en Burgers

Bij de sportclubs, zoals Jonathan en FZO werd druk gesport en daardoor was er een heel gemêleerd publiek. Mensen hadden positieve reacties: Wat een leuke vraag en wat goed dat jullie dit doen! Een aantal mensen had het over reuring: Zeist mag wel wat meer bruisen, zeker voor jongeren. Als voorbeeld werd o.a. voorgesteld om het V&D pand om te vormen tot markthal (zoals in Rotterdam) waar je elkaar kunt ontmoeten met een lekker hapje, of te vullen met trampolines. Ook ideeën als Moonlight-shopping of – zoals een hardloper aangaf – organiseer iedere mand een parkrun. Dat is gezond en gezellig!

Een echtpaar bij Blik en Burgers gaf aan dat er in deze groene gemeente wel meer gefietst mag worden.  Maak de bewegwijzering voor fietsers beter en geef fietsers voorrang. En plaats slimme verkeerslichten die eerder groen geven bij regen of een soort groene golf voor fietsers.
Veel gesprekken richtten zich op ontmoeten en saamhorigheid. We moeten het met elkaar doen, laten we vooral een steentje bijdragen en bedenken wat wél kan. 

Raadslid komt lunchen

Ook vond er die middag een lunch plaats: Raadslid Dick van Ginkel ging op lunchbezoek bij mensen die een wooninitiatief hebben voor (jong)volwassenen met autisme.

Dag 3 donderdag 28 november

Toekomstdiner Maaltijd van Zeist

Het diner laat zich samenvatten in: Lekker eten, nieuwe mensen ontmoeten, inspiratie en verwondering over wat er op ons afkomt en mooie gesprekken in de sessies.

Ongeveer 85 aanwezigen verzamelden zich aan lange tafels om gezamenlijk te genieten van een heerlijk buffet. Hier ontstonden al heel diverse gesprekken en de placemats werden beschreven met nieuwe dromen. Na een muzikaal intermezzo van raadslid Bram Bouwman, nam trendwatcher Richard van Hooijdonk ons mee in de toekomstige wereld waar technologie een razendsnelle vlucht neemt en alles (en iedereen) verweven zal zijn. Hij benoemde veel voordelen en kansen, maar stond eveneens stil bij de risico’s ervan. Ook aandacht voor het waarderen en omarmen van jongeren met hun kennis en kunde. Zij denken anders, vernieuwender. En bovendien dat we snelheid moeten maken in verandering. Verandering is de enige constante zei hij.

Na afloop is iedereen in groepjes uiteengegaan en is er doorgepraat. Het waren heel gemêleerde groepen waarin mooie gesprekken gevoerd zijn en interessante dingen gezegd. Rode draden waren (zonder uitputtend te kunnen zijn) het belang van ethiek, ontmoeting en inclusiviteit, samenwerken en samenleven, ruimte voor de fiets, betaalbaar en andere vormen van wonen, en het behouden en koesteren van ons groene karakter. 

Al met al een heel geslaagde avond en veel mooie input voor het Toekomstboek.

Dank jullie wel allemaal!