Welke verbeteringen zou je voor dit thema graag zien in je straat, buurt of wijk

Nynke Stiphout (forum en platform beheerder) 03-12-2018 18 reacties

Met dit thema bedoelen we het gebruik van de buitenruimte zoals, parkeren, speelvoorzieningen, honden, afval en grondstoffen?

Reageren

18  reacties

Henk Poortvliet 07-01-19 om 0:44

Door het bezuinigingsbeleid is het onderhoud van wegen en paden nogal getemporiseerd. Begin 2017 werd na een actie van de Belangenvereniging Couwenhoven door de wethouder toegezegd dat er eind van dat jaar een plan zou worden gepresenteerd om de ergste knelpunten aan te pakken. Ook is toegezegd dat de trottoirs die in 2016 nogal hadden geleden door de renovatiewerkzaamheden van de ASR - woningen,, in de zomer van 2018 zouden worden hersteld. Van al deze plannen is nog niets terecht gekomen. Het project buurtparticipatie is als zodanig prima, maar betekent voor de genoemde plannen opnieuw vertraging in de planvorming en - uitvoering.

Henk Poortvliet 07-01-19 om 0:26

De indertijd gehanteerde parkeernorm van 1,5 parkeerplaats per woning is achterhaald; parkeren buiten de daartoe aangewezen plaatsen wordt kennelijk gedoogd. Met name in de tussenstraten levert dit bij bochten onveilige situaties op wegens slecht zicht en beperkte ruimte. Ook voor hulpverleningsvoertuigen van de brandweer en de vuilniswagens geeft het verkeerd parkeren aanleiding tot problemen. Elke maand een paar keer controle zal tot verbetering van de situatie leiden.

Ronald van Elst 04-01-19 om 15:10

Veel is herkenbaar wat Rene Peteri aangeeft;
Hierbij enkele aanvullingen en nieuwe punten; Zie ook de foto's op Twitter onder #projectcouwenhoven
Ook in CH 41 zijn meerdere keren per jaar verstoppingen van het riool. Toch belangrijk dus om hier naar te kijken in het plan??
Goed om ook mee te nemen:
- Door de RMN is op enkele plaatsten in de wijk de opstelplaats van de minicontainers aangepast. Hoewel dit door de bewoners als verbetering wordt gezien, ontbreken op enkele plekken nog tegels in de grasstrook (containers zijn moeilijk te verplaatsen en vallen sneller om als het nat/drassig is) Zie foto's op twitter #projectcouwenhoven.
- De kwaliteit van de bomen is niet overal meer goed. Lagere bomen zijn gewenst in het hofje van CH41 (gewenste situatie: zelfde hoogte van bomen zoals de lage bomen in hofje van CH42) zie ook hiervan de foto's op twitter.
- Op verschillende plaatsen in de wijk zijn de struiken aan vervanging toe (in de hofjes en rondom de huizen liefst vervangen door 1 soort - goed te onderhouden struiken - zoals de klein blijvende lauriersoorten 'Otto Luyken' en 'Zabeliana') zie ook de foto's op twitter van huidige situatie rondom CH41 #projectcouwenhoven. Vooral het onderhoud hiervan is erg belangrijk: niet alleen schoffelen maar ook snoeien op z'n tijd!
- Verbeteren van verlichting (overdag) in de fietstunnel richting de clomp b.v. door middel van energiezuinige LED verlichting
- Tip: Plaatsen van een verkeers-spiegel op de kruising tunnel-fietspad met het fietspad aan de uitrij-kant van het couwenhovense veld i.v.m. botsingsgevaar!!
- De paden in het park/plantsoen rondom het couwenhovense veld zijn aan vervanging / een opknapbeurt toe. Zo zou het mooi zijn als het verbindingspad tussen het couwenhovense veld en Brugakker voorzien wordt van een dikke laag schelpen. Zie eveneens de foto's op twitter.

Mieke Buijs 30-12-18 om 11:44

Couwenhoven is een fijne wijk om te wonen. Jammer dat bijna alles recht is en hoekig. Er is weinig organisch, gebogen of rond in de wijk. Er zijn maar een paar woningtypes, daar kun je helaas niet veel aan veranderen. Weinig schoonheid in de wijk. weinig kleur en weinig variatie, oude betonklinkers die door de jaren grauw zijn geworden en scheef zijn gaan liggen. Daar kan wel het één en ander aan verandert worden.
En zou de gemeente het aandurven om kunst in Couwenhoven neer te zetten?

Esther Moors 27-12-18 om 15:39

Beste Rene, Fijn zoveel concrete opmerkingen. Dat helpt bij het maken van een goed ontwerp.

Rene Peteri 22-12-18 om 11:44

Ondanks dat er wordt aangegeven dat riool goed is, is in Couwenhoven straat 42 circa 2x per jaar de ontstoppingsdienst nodig omdat het riool van de diverse huisblokken verstopt is (met alle overlast van dien). De verantwoordelijk gemeente ambtenaar heeft ook al een aantal keren aangeven dat het riool hier niet goed is (groeien boomwortels in het riool). Dit dient aangepakt te worden.

De 2 grote bomen ter hoogte van Couwenhoven 4224 / 4226 zorgen voor veel wortels onder trottoir ook in tuinen. Zijn qua formaat eigenlijk de wijk ontgroeid. Zouden vervangen kunnen worden door nieuwe bomen.

Tevens op het woonerf couwenhoven 42 veel verzakte bestrating, scheve stoepranden rondom bomen etc.

De bomen rond de speeltuin achter Couwenhoven straat 42 lijken aardig op. In de zomer komt hier nog nauwelijks blad aan, ook deze zullen vervangen moeten worden. De stekelstuiken naast de speeltuin zijn ook niet optimaal.

Achter Couwenhoven (weiland kant) zou het leuk zijn als er een voetpad / klompenpad kan komen, zoals bijvoorbeeld nu ook in brugakker. Is een prachtig stukje Couwenhoven maar als je er wilt wandelen moet je op de weg lopen.

Couwenhovense veld kan opknapbeurt gebruiken. Veel gaten in veld (gevaarlijk met spelen, verstappen etc). Wellicht ook wat meer speelactiviteiten/herinrichten?

Tunneltje naar de Clomp heeft een verzakt rooster in het fietspad en fietspad naar de clomp heeft regelmatig losliggende tegels en overhangende brandnetels + zeer slecht verlicht.

Kruising Weteringlaan Couwenhoven 40 / Couwenhoven 10 ontbreekt een zebrapad bij de bushaltes (in tegenstelling tot bij bijvoorbeeld de koppel waar 2 zebrapaden op een stukje van 50 meter zijn.

Parkeerplaats couwenhoven 41 moet veiliger gemaakt (hogere begroting weghalen en vervangen door lagere begroeing waardoor er vanaf de weteringlaan duidelijk zicht op is.

Esther Moors 20-12-18 om 13:54

Dank je wel voor je bijdrage Michel, inderdaad hoe duidelijker te zien is waar je wel en niet kunt parkeren des te minder zijn mensen geneigd om over twee parkeervakken te gaan staan. We nemen je tip zeker mee!
Je weet dat je verdachte /vreemde situaties altijd kunt melden bij de politie, zodat zij extra kunnen patrouilleren als het nodig is.

Michel de Vries 19-12-18 om 20:19

Misschien is het een idee als de parkeervakken duidelijke aangeduid worden. Er zijn met namen bij de parkeerpllaats ter hoogte van Couwenhoven 4100, direct de eerste parkeerplaats aan de linkerzijde, in principe voldoende parkeerplaatsen. Echter zijn hier regelmatig bestuurders die dubbel parkeren waardoor de nodige parkeerruimte verloren gaat. Tevens heb ik het gevoel dat mensen hier niet graag parkeren omdat er weinig zicht is op deze plaatsen en er toch met name in de nachten wel eens vreemde figuren op deze parkeerplaats rond hangen. Tevens is hier al wel meer dan eens een auto open gebroken of liggen er weer lach gas patronen.

Anoniem 14-12-18 om 9:47

De ' blauwe' speeltuin (degene die niet vervangen is) is niet veilig en niet voor (kleine) kinderen geschikt. Dit is pas leuk vanaf 8/9 jaar oud denk ik, of wellicht nog ouder. Voor kleinere kinderen is er maar 1 schommel en that's it (en dus spelen met meerdere kinderen geen optie). Graag zien we daar ook vernieuwing, heel graag twee schommels en een leuk, veilig klimrek of wip(kip) zou fijn zijn. Deze speeltuin wordt ook deels overwoekerd door groen, misschien omdat er weinig gespeeld wordt, misschien door slecht onderhoud? Nodigt nu zeker niet uit om lekker te gaan spelen.

Verder wat betreft ALLE speeltuinen: houtsnippers eruit en rubberen tegels of andere veilige bodem erin (er zin veel goede veilige alternatieven). Naar de speeltuin gaan betekent in 70% van de gevallen katten of hondenpoep onder je schoen.... dat bederft wel het plezier van 'even naar de speeltuin gaan'.

Leonie van Duren 14-12-18 om 9:31

Graag meer parkeerplaatsen, groot probleem in de wijk. Vaste Parkeerplekken voor bewoners achter hun achtertuin. Staan geregeld auto’s van onbekende waardoor je niet of nauwelijks met je fiets/bakfiets je tuin uit kan. Er zijn nu alleen speelvoorzieningen voor kinderen vanaf 7 jaar voor de kinderen die jonger zijn zijn de speelvoorzieningen veel te hoog. Er moet dus speelvoorzieningen komen voor kinderen vanaf 1 jaar.
Gras veld voor ons huis wordt regelmatig als uitlaat plek voor honden gebruikt. Jammer voor de kinderen die er voetballen.
Voor de afvalbakken die worden gehaald is ook weinig plek op straat. Worden naar leeghalen ook regelmatig op de weggezet.

Esther Moors 13-12-18 om 16:23

Behalve in de uitlaatstroken langs de Weilandweg is er overal een opruimplicht. Gelukkig ligt er al veel minder hondenpoep op straat dan 10 jaar geleden.
En de meeste baasjes ruimen de meteen uitwerpselen op.
Bij deze nog eens oproep aan de baasjes die het soms vergeten, willen jullie bij het uitlaten ervoor zorgen dat er niets blijft liggen?

Anoniem 13-12-18 om 15:31

Het zou erg fijn zijn als de hondenpoep verplicht opgeruimd moet worden nadat je je hond uitgelaten hebt. Zo kunnen kinderen ook weet normaal spelen in de groenstroken.

Mirthe Bense 13-12-18 om 15:28

Enige tijd geleden zijn er twee speeltuinen vernieuwd. Eentje daarvan is echt een verbetering. Met een mooi klimrek, glijbaan en schommels. Jammer genoeg geen bankje waar je als ouder even kunt gaan zitten om op de kinderen te letten. Maar misschien is dit een bewuste keuze om hangjeugd tegen te gaan?
De andere vernieuwde speelplaats wordt amper gebruikt. Er staan was houten palen en er is een pad aangelegd. Weinig te doen. Wat meer (peuter) vriendelijke speeltoestellen zijn wel gewenst. Waar ook kleine kinderen zelf op kunnen klimmen. Eventueel met wipkip. Verder is er nog een oude speeltuin met een blauw klimtoestel. Hier wordt ook amper gebruik van gemaakt, hopelijk wordt deze speeltuin ook aangepakt in het nieuwe plan.
Verder is de speeltuin op het koppelveld wel aan renovatie toe en mag er veel meer verlichting op het koppelveld worden geplaatst. Voelt nu onveilig om in het donker naar winkelcentrum de Comp te lopen. Het tunneltje zou ook overdag verlicht mogen worden om meer veiligheid te creëren.

Esther Moors 11-12-18 om 10:41

De wijk is gebouwd in de jaren '70. Toen had ieder gezin inderdaad 1 auto. De garages zijn nu in gebruik als werkruimte of schuur. Dat is 45 jaar later de realiteit. Toch zie ik op de 'verzamelparkeerplaatsen' vaak veel lege plekken. Wat weerhoudt mensen ervan om daar te parkeren?

Wojtek 10-12-18 om 16:07

De wijk is gebouwd in de tijd van 1 auto per gezin en het gebruik van de garage voor de auto. Garages gebruikt niemand meer en 2 auto's per gezin zijn de norm. Fysiek is er geen ruimte voor meer parkeerplaatsen. Hoe is dit op te lossen zonder dat dit ten koste gaat van het groene karakter van de wijk? Een lastige opgave...

Esther Moors 10-12-18 om 9:26

Parkeren is inderdaad een belangrijk thema! Kunnen jullie aangeven waar er volgens jullie extra parkeerplaatsen zouden moeten komen?
Hartelijke groet, Esther

Anoniem 07-12-18 om 18:16

Er zullen extra parkeer plaatsen moeten komen.

Anoniem 07-12-18 om 14:50

Er beter gebruik zou worden gemaakt van de aangelegde parkeerplaatsen en dat er niet geparkeerd wordt op de toegangsweg naar het woonerf, zodat voetgangers niet gedwongen worden om van de rijbaan gebruik te maken en tevens grote vrachtauto's ook goede doorgang hebben.